بالن هليومي تفريحي، تبليغاتي با سازه‌ي دروني بالن به همراه سيستم تعليق اطاقك منطبق با سيستم گردان زميني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بالن هليومي تفريحي، تبليغاتي با سازه‌ي دروني بالن به همراه سيستم تعليق اطاقك منطبق با سيستم گردان زميني

شماره اظهارنامه : 139650140003010209

شماره ثبت : 96769

تاریخ ثبت : 1396/09/05

نام مالک/مالکین : محمدمهدي محمودي و رضا دست پروري

نام مخترع/مخترعین : محمدمهدي محمودي و رضا دست پروري

طبقه بندی بین المللی : A63H 27/01

خلاصه شرح اختراع :

بالن هليومي تفريحي، تبليغاتي با سازه‌ي دروني بالن به همراه سيستم تعليق اطاقك منطبق با سيستم گردان زميني مرتبط با بخش و زير بخش مهندسي به مفهوم عام آن مي‌باشد، در حوزه‌هاي تفريحي، تبليغاتي كاربرد دارد. بالن‌هاي هليومي ساخته شده از بالونت براي افزايش فشار بر روي قسمت هليومي استفاده مي‌شود، در مواردي اين افزايش فشارهوا كافي نبوده و نيروي باد باعث فرو رفتگي هايي در بالن مي‌شود‌ و منجر به افزايش ناگهاني ضريب پسا، افزايش نيروي پسا، شوك به بالن و تغيير شكل شديد پارچه بالن و انتقال شوك در بر هم زدن تعادل اطاقك سرنشينان مي‌شود. سيستم تعليق اطاقك سرنشينان اين بالن‌ها نيز در برابر نيروي هاي باد به خوبي عمل نمي‌كند. بالن طراحي شده به چند قسمت تقسيم مي‌شود: سيستم هوايي، سيم بكسل بازگشت، مكانيزم زميني پس از ورود سرنشينان به اطاقك بالن با هدايت خلبان، سيستم زميني همسو با جهت باد مي‌چرخد و ستون‌هاي متحرك بوسيله‌ي جك‌ها، قاب اصلي را رها كرده و بالن با سرعت معين بوسيله‌ي الكتروموتور و سيم بكسل بازگشت به سمت بالا رها ‌مي‌شود. سيستم هوايي شامل بالن و اطاقك سرنشينان براي بالابردن سرنشينان كاربرد دارد و مكانيزم گردان زميني مربوط به قرارگيري اطاقك سرنشينان بر روي جايگاه مي‌باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0