ورق فولادي با روكش محافظ كاتودي ازبين رونده حاوي لانتان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ورق فولادي با روكش محافظ كاتودي ازبين رونده حاوي لانتان

شماره اظهارنامه : 139450140003002475

شماره ثبت : 96729

تاریخ ثبت : 1394/03/05

نام مالک/مالکین : شرکت آرسلورميتال اينوستيگيشن اي دسارولو اس ال - نام لاتین: با مسئوليت محدود

نام مخترع/مخترعین : آله كريستين - نام لاتین:ALLELY Christian و پتيتجين جاكو - نام لاتین:PETITJEAN Jacques

طبقه بندی بین المللی : C23C 2/12 C22C 21/10

خلاصه شرح اختراع :

اختراع مربوط به ورقه فولادي با روكش محافظ كاتدي از بين رونده متشكل از 1 تا 40% روي، 01/0 تا 4/0% لانتان، و تا 10% منيزيم، تا 15% سيليكون و تا 3/0%، در سطوح تركيبي، از عناصر اضافي، باقيمانده شامل آلومينيوم بعلاوه عناصر باقيمانده يا ناخالصي هاي اجتناب ناپذير است. همچنين اين اختراع مربوط به روش توليد قطعات با استامپ گرم و سرد و قطعات حاصل از آن.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0