فاصله دهنده ي كاناليزه ي نامتفارن ، مورد استفاده در فرايند جداسازي الكترودياليز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فاصله دهنده ي كاناليزه ي نامتفارن ، مورد استفاده در فرايند جداسازي الكترودياليز

شماره اظهارنامه : 139650140003011519

شماره ثبت : 96089

تاریخ ثبت : 1396/10/04

نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه تربيت مدرس و محمدرضا اميدخواه نسرين و احمد بيرانوند و مهرداد دانشور

نام مخترع/مخترعین : محمدرضا اميدخواه نسرين و مهرداد دانشور و احمد بيرانوند

طبقه بندی بین المللی : B01D 61/00

خلاصه شرح اختراع :

فدر سامانه‌هاي الكترودياليز يكي از پنج بخش اصلي سامانه‌ها، فاصله دهنده‌هاي بين غشاهاي تبادل يوني مي‌باشند. از مهم‌ترين وظايف فاصله دهنده‌ها در سامانه الكترودياليز توزيع يكنواخت و همچنين افزايش اختلاط در جريان به‌منظور كاهش ضخامت زير لايه انتقال جرم و درنتيجه بهبود فرايند انتقال جرم در سامانه‌هاي الكترودياليز است. در فاصله دهنده‌هاي معمول مورداستفاده در اين سامانه‌ها همواره مشكلات عدم توزيع‌پذيري يكنواخت جريان و همچنين وجود فضاهايي كه درآن ها جريان حالت گردشي و يا سكون دارد، به چشم مي‌خورد و سبب افت كارايي كل سامانه الكترودياليز مي‌شود. در جهت بهبود كارايي فاصله دهنده‌هاي معمول مورداستفاده در سامانه‌هاي الكترودياليز، فاصله دهنده‌هاي كاناليزه كه در آن ها مناطق داراي قابليت ايجاد جريان گردشي و يا جريان ساكن شناسايي و حذف گرديده است مورد طراحي، شبيه‌سازي و آزمون تجربي عملكرد قرارگرفته است. آزمون‌هاي تجربي نتايج شبيه‌سازي‌هاي انجام‌گرفته در زمينه بهبود توزيع جريان و ايجاد اختلاط بيشتر در راستاي كاهش ضخامت زير لايه‌ي انتقال جرم را تصديق و بهبود عملكرد فاصله دهنده‌هاي جديد به ازاي كاناليزه شدن و حذف فضاهاي به‌اصطلاح مرده‌ي موجود در طراحي كاناليزه ي ساده را نشان مي‌دهند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0