سوپرجاذب هاي آب بر پايه موادي از قبيل پوست هندوانه، پوست خيار

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع سوپرجاذب هاي آب بر پايه موادي از قبيل پوست هندوانه، پوست خيار

شماره اظهارنامه : 139650140003009927

شماره ثبت : 95971

تاریخ ثبت : 1396/08/27

نام مالک/مالکین : ساسان گنجه اي و شرکت مركز تحقيقات و نواوري سازمان اتكا مختلط سهامي

نام مخترع/مخترعین : ساسان گنجه اي

طبقه بندی بین المللی : C08J 7/04

خلاصه شرح اختراع :

سوپرجاذب¬ها يك شبكه سه بعدي شامل تعداد زيادي گروه¬هاي عاملي از پليمرهاي آب دوست هستند كه به وسيله اتصال عرضي از پيوندهاي كوولانسي يا يوني و نيروهاي ثانويه در فرم پيوندهاي هيدروژني يا برهمكنش هاي آبگريزي به هم متصل شده¬اند. شبكه اتصال اوليه سوپرجاذب¬ها مبتني بر پودر پوست هندوانه و خيار با استفاده از پراكندگي پودر پوست هندوانه و خيار درون آكريل آميد حل شده در سيستم آبي تهيه شد. كامپوزيت پليمري پودر پوست هندوانه-پودر پوست خيار/آكريل آميد/آكريليك اسيد به خوبي به وسيله¬ي پراكندگي هيدروژل شبكه اتصال اوليه آماده شده در آكريليك اسيد و پليمريزاسيون درون يك محيط تكميل شده با آب از طريق روش شيميايي اتصال عرضي صورت گرفت. يافته¬هاي ما نشان داد كه نرخ جذب آب براي كامپوزيت سوپرجاذب پلي ساكاريدي مبتني بر هندوانه برابر با g/g5±180بوده و براي كامپوزيت سوپر جاذب پلي ساكاريدي مبتني بر پودر پوست خيار برابر با g/g5±170 بود و دوره واجذب (پسدهي) براي آنها در دماي اتاق بترتيب برابر با 15و 13 روز بوده كه در مقايسه با نمونه¬هاي تجاري در زمينه كشاورزي داراي تورم قابل رقابت و ارزان قيمت¬تر مي¬باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0