بازتوليد حلال گوگرد با استفاده از تركيب هيدروژن دهنده

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بازتوليد حلال گوگرد با استفاده از تركيب هيدروژن دهنده

شماره اظهارنامه : 139550140003009113

شماره ثبت : 95514

تاریخ ثبت : 1395/07/30

نام مالک/مالکین : موسسه توتال اس آ - نام لاتین:TOTAL SA

نام مخترع/مخترعین : كاملش قوداسارا - نام لاتین:Kamlesh GHODASARA و پيتر ديويد كلارك - نام لاتین:Peter David CLARK و كلاري ويس - نام لاتین:Claire WEISS

طبقه بندی بین المللی : C10L 3/10 C09K 8/532 C01B 17/033 B01D 53/62

خلاصه شرح اختراع :

اختراع حاضر مربوط به روشي براي از بين بردن رسوبات سولفور از چاه و بازيابي بخار سولفور عنصري مي شود كه در آن حلال مايع تمامي يا بخشي از رسوبات سولفور را حل كرده و سولفور محلول از طريق واكنش كاهش به H2S تبديل مي شود كه داراي تركيب دهنده هيدروژن و ابزاري براي اجراي روش مذكور مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0