فرآيند توليد بايوچار با استفاده از لجن فاضلاب كارخانه جوجه كشي در حفاظت خاك و آب به منظور جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست و كاهش پسماندها

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند توليد بايوچار با استفاده از لجن فاضلاب كارخانه جوجه كشي در حفاظت خاك و آب به منظور جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست و كاهش پسماندها

شماره اظهارنامه : 139650140003010744

شماره ثبت : 95378

تاریخ ثبت : 1396/09/17

نام مالک/مالکین : ليلا غلامي و نبيه كريمي و عطااله كاويان

نام مخترع/مخترعین : ليلا غلامي و نبيه كريمي و عطااله كاويان

طبقه بندی بین المللی : C05F 11/00

خلاصه شرح اختراع :

فرآيند توليد بايوچار توسط لجن فاضلاب كارخانه جوجه¬كشي در حفاظت خاك و آب به منظور جلوگيري از آلاينده¬هاي محيط¬زيست و كاهش پسماندها مي¬تواند نقش به¬سزايي داشته باشد. حفاظت خاك و استفاده از افزودني‌هاي خاك به‌منظور بهبود بهره‌وري زمين و حفاظت از محيط زيست بسيار مهم مي‌باشد. بايوچار تهيه شده يك نوع افزودني آلي است كه با مقادير 4/0، 8/0 و 6/1 تن بر هكتار و چهار سطح رطوبت خاك هواخشك، 15، 20 و 30 درصد روي متغير‌هاي زمان شروع، زمان خاتمه رواناب، حجم رواناب، ضريب رواناب، هدر‌رفت خاك و غلظت رسوب استفاده شد. نتايج نشان داد كه تيمار حفاظتي بايوچار با مقدار 4/0 تن بر هكتار و رطوبت‌هاي هواخشك، 15، 20 و 30 درصد، به ترتيب 08/80، 08/79، 04/74 و 24/83 درصد حفاظت خاك داشت. تيمار بايوچار با مقدار 8/0 تن بر هكتار و همان رطوبت¬ها، به ترتيب 86/89، 73/82، 60/77 و 80/86 درصد حفاظت داشته، هم‌چنين در تيمار بايوچار با مقدار 6/1 تن بر هكتار و رطوبت‌هاي مذكور، به ترتيب 19/91، 05/85، 63/85 و 06/88 درصد حفاظت خاك برآورد گرديد. اثر جداگانه و متقابل بايوچار و رطوبت خاك بر متغير‌هاي زمان شروع، حجم و ضريب رواناب، هدر‌رفت خاك و غلظت رسوب در سطح 99 درصد معني‌دار بود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0