پايدارسازي مواد رنگزاي آنتي اكسيدانت از منابع طبيعي قرمز رنگ

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پايدارسازي مواد رنگزاي آنتي اكسيدانت از منابع طبيعي قرمز رنگ

شماره اظهارنامه : 139650140003007390

شماره ثبت : 95104

تاریخ ثبت : 1396/06/26

نام مالک/مالکین : موسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ و پوشش و شهره روحاني و مژگان حسين نژاد

نام مخترع/مخترعین : شهره روحاني و مژگان حسين نژاد

طبقه بندی بین المللی : C09B 67/46 C09D 17/00

خلاصه شرح اختراع :

استفاده از مواد رنگزا در خوراكي¬ها براي برگرداندن رنگ طبيعي به محصولات توليدي، اطمينان از يكنواختي رنگ و تشديد رنگ براي برخي محصولات خوراكي به صورت گسترده رواج دارد. اغلب تركيبات رنگ دهنده مرسوم در صنعت عذا و دارو به صورت مصنوعي و شيميايي توليد مي¬شوند. تركيبات رنگ دهنده در حوزه داروها به عنوان روكش داروها و در برخي موارد بخصوص در تشخيص تومورها و ناهنجاري¬ها كاربرد دارند. هرچند استفاده اين تركيبات درحد مجاز مورد تاييد است اما پايه اين تركيبات شيمياي بوده كه ممكن است مصرف آن در طولاني مدت براي مصرف كننده مخاطره آميز باشد. بنابراين باتوجه به اينكه يكي از مهمترين رويكردهاي وزرات بهداشت ارتقا كيفيت و ايمني تغذيه¬اي كشور است، توجه به مطالعه و بهينه¬سازي تركيبات رنگ دهنده طبيعي واجب و ضروري است. تركيبات رنگ دهنده نقش موثري در توليد انواع مواد خوراكي دارد. همچنين اين تركيبات در صنعت دارو به عنوان روكش¬ها و موارد تشخيصي استفاده مي¬شود. باتوجه به مسائل زيست محيطي و لزوم ارتقا سلامت جامعه نياز به ارائه تركيبات رنگ دهنده طبيعي پايدار با حداكثر رنگ¬دهي و پايداري بسيار مهم است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0