ماركر با درپوش اتوماتيك براي جلوگيري از خشك شدن.

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ماركر با درپوش اتوماتيك براي جلوگيري از خشك شدن.

شماره اظهارنامه : 139450140003002090

شماره ثبت : 94180

تاریخ ثبت : 1394/02/27

نام مالک/مالکین : ايرج سلماني و خاطره اسماعيل زاده و امير انتظاري و بهمن شاه بابائي و مرتضي جعفري

نام مخترع/مخترعین : امير انتظاري و بهمن شاه بابائي و ايرج سلماني و خاطره اسماعيل زاده و مرتضي جعفري

طبقه بندی بین المللی : B43K 8/02

خلاصه شرح اختراع :

اين ماژيك به گونه اي طراحي شده كه فقط در حين نوشتن نوك آن خارج ميشود يعني موقعي كه ماژيك رو به سمت وايت برد نزديك ميكنيم براي نوشتن، نوك آن خارج ميشود و موقعي كه ماژيك را دور ميكنيم نوك ماژيك داخل رفته و از خشك شدن آن جلوگيري ميشود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0