فرآيند تبديل سوخت سي ان جي به HCNG با استفاده از دستگاه مولد هيدروژن جهت احتراق در موتورهاي گاز سوز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند تبديل سوخت سي ان جي به HCNG با استفاده از دستگاه مولد هيدروژن جهت احتراق در موتورهاي گاز سوز

شماره اظهارنامه : 139550140003012954

شماره ثبت : 93932

تاریخ ثبت : 1395/10/22

نام مالک/مالکین : پوريا مجيدي و مهران احمدي و تورج يوسفي و مراد پاك نژاد

نام مخترع/مخترعین : پوريا مجيدي

طبقه بندی بین المللی : B01J 19/00 C10J 1/00

خلاصه شرح اختراع :

زمينه فني : مكانيك تبديل انرژي _ نياز روز افزون جامعه بشري به استفاده از منابع انرژي پاك و ارزان در حال افزايش است. يكي از مناسب ترين سوخت هاي جايگزين، گاز طبيعي مي باشد. اما پايين بودن سرعت اشتعال گاز طبيعي باعث مي شود كه عملكرد موتور پيستوني در دورهاي بالا، به دليل كاهش زمان احتراق، ضعيف شود. اگر گاز طبيعي كامل نسوزد، علاوه بر افزايش مصرف سوخت، آلودگي نيز افزايش مي يابد و اثرات گلخانه اي زيادي را در پي خواهد داشت. براي جلوگيري از اين اثرات به ناچار مجبور به پيش انداختن زمان جرقه در موتور مي باشيم. اين كار منجر به افزايش كار منفي در مرحله تراكم مي شود، در نتيجه بازدهي چرخه كاهش مي يابد، محققان جهت بهبود احتراق گاز طبيعي(CNG) پيشنهاد اضافه كردن هيدروژن به گاز طبيعي را داده اند(HCNG). با اضافه نمودن هيدروژن به گاز طبيعي خواص شعله وري گاز به خواص شعله وري بنزين نزديكتر شده كه در نتيجه ي اين كار، نياز به پيش انداختن زمان جرقه، كمتر مي شود. يكي از مشكلات اساسي در اين راه ذخيره ي هيدروژن به همراه گاز طبيعي در مخزن CNG مي باشد. هدف از اين طرح حذف كپسول هيدروژن و يا حذف كپسول HCNG است. به اين منظور با توجه به اينكه درصد هيدروژن موجود در سوخت HCNG بسياركمتر از گاز طبيعي است، توليد هيدروژن مورد نياز در HCNG معقول و استفاده از دستگاه توليد هيدروژن بجاي ذخيره ي هيدروژن در مخزن، راهكاري مناسب به نظر مي رسد. در اين طرح با استفاده از هيدروراكتور، به روش الكتروليز، گاز هيدروژن و اكسيژن (HHO)، به صورت(On Board) از آب توليد مي شود. توان الكتريكي كه صرف الكتروليز مي شود، توسط دينام (آلترناتور) تامين مي شود. گاز (HHO) توليد شده به همراه گاز (CNG) وارد ميكسر شده، و با هواي ورودي به موتور تركيب مي شود. سپس تاثير گاز (HHO) بر پارامترهاي بازدهي، توان و آلودگي بررسي شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد، با اضافه شدن هيدروژن راندمان حرارتي افزايش داشته، در اين شرايط كاري موتور، ميزان CO و UHC كاهش داشته است. اين كاهش آلودگي و افزايش راندمان به علت كاهش نياز به آوانس جرقه شمع و احتراق كامل سوخت است. در ضمن انرژي كه صرف الكتروليز مي شود به علت بالا رفتن راندمان احتراق موتور جبران مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0