تهيه نانوژل از پليمر طبيعي اسكيزوفيلان

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه نانوژل از پليمر طبيعي اسكيزوفيلان

شماره اظهارنامه : 139550140003009693

شماره ثبت : 93241

تاریخ ثبت : 1395/08/12

نام مالک/مالکین : سيدعباس شجاع الساداتي و سهيل بدوحي و دانشگاه دانشگاه تربيت مدرس و سحر موسوي اصل

نام مخترع/مخترعین : سيدعباس شجاع الساداتي و سحر موسوي اصل و سهيل بدوحي

طبقه بندی بین المللی : B82Y 30/00

خلاصه شرح اختراع :

از پليمر طبيعي اسكيزوفيلان، با استفاده از روش امولسيون معكوس نانوژل تهيه شد. براي شبكه اي كردن اسكيزوفيلان از اكسيد ساكارز به عنوان اتصال دهنده استفاده شد. با استفاده از آناليز طيف نگاري فروسرخ تبديل فوريه (FTIR)، تشكيل گروه هاي عاملي آلدهيد روي اكسيد ساكارز و هم چنين شبكه اي شدن ساختار اسكيزوفيلان از طريق تشكيل پيوند اتري تائيد شد. استفاده از حلال هاي آلي از قبيل سيكلوهگزان به عنوان فاز پيوسته روغن، كاربردهاي زيستي نانوژل را محدود مي كند، بنابراين حلال هاي گياهي از قبيل روغن زيتون و روغن نارگيل زنجيره متوسط براي تهيه نانوژل جايگزين شدند. عوامل زيادي در فرآيند توليد بر اندازه و عملكرد نهايي نانوژل تاثير مي گذارند. نانوژل اسكيزوفيلان بسيار زيست سازگار و زيست تخريب پذير بوده و در صنايع مختلف: دارويي، آرايشي- بهداشتي، غذايي، تجهيزات پزشكي و نفت- پتروشيمي كاربرد فراوان دارد. هزينه كم مواد اوليه، سنتز آسان، نگهداري طولاني مدت و همچنين موارد استفاده گسترده آن در صنايع مختلف، قابليت صنعتي شدن آن را افزايش مي دهد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0