ايمني حريق خودرو جهت باز شدن سقف توسط جكها به هنگام اتش سوزي خودرو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ايمني حريق خودرو جهت باز شدن سقف توسط جكها به هنگام اتش سوزي خودرو

شماره اظهارنامه : 139550140003008160

شماره ثبت : 93109

تاریخ ثبت : 1395/07/05

نام مالک/مالکین : اميرعلي جلالي اصل

نام مخترع/مخترعین : اميرعلي جلالي اصل

طبقه بندی بین المللی : A62C 3/07 G01N 27/00

خلاصه شرح اختراع :

ايمني حريق خودرو جهت باز شدن سقف توسط جكها به هنگام اتش سوزي خودرو كه در صنعت خودرو سازي به كار ميايد و برا ي راحت نجات يافتن در صورتي كه شخصي در خودرو گير باشد و در مكان نامناسبي قرار داشته باشد كه به هيچ عنوان راه نجات پيدا نكنند كه اگر خودرو در مكاني نامناسب قرار داشت مثلا در ترافيك بين دو عدد خودرو كه درب خودرو ها به راحتي باز نگردد و يا در جاهاي كه سقف كوتاه دارد اين سيستم به كار مياد و بدين صورت عمل ميكند كه اگر اتش سوزي رخ داد سنسورها عمل ميكند و با هشدار به پمپ برقي كه در قسمت جلوي خودرو بالاي شيشه جلو نصب گرديده در قسمت ابگير پمپ برقي را باز نموده و سقف خودرو را توسط دو عدد جك كه در طرفين چپ و راست قسمت سقف عقب باز ميكند درصورتي كه خودرو در مكان نامناسبي قرار داشت كه امكان باز شدن سقف وجود نداشت باشد شيشه جلو توسط دو عدد جك كه در زاويه مناسب قرار گرفته است باز ميگردد و در صورتي كه سنسور عمل نكرد ميتوان به صورت دستي اين عمل را انجام داد مشكل فني و بيان اهداف اختراع : سيستم خودرو ها بدين صورت ميباشد كه از دو در يا چار در و يا سقفهاي كروك و يا سان روف استفاده ميشود كه اگر خودرو در جاي نامناسبي قرار بگيرد به عنوان مثال در ترافيك بين دو خودرو ديگر و يا در پاركينگهاي با سقف كوتاه و يا در درياچه پر از اب و دچار حادثه اي اتش سوزيي شود دربها باز نميشود و امكان به راحتي در امدن از خودرو وجود ندارد و سرعت باز شدن سانروف و يا كروك زمان زيادي ميخاهد در صورت اتش سوزي كه شخص بخاهد در هنگام گير افتادن از خودرو خود را نجات بدهد در اين سيستم در قسمت شيشه جلو خودرو و در قسمت عقبي سقف خودرو دو عدد جك قرار ميگيرد و توسط دو عدد قفل به شاسي خودرو متصل ميگردد و اين سيستم توسط يك سنسور اتش فرمان ميگيرد و در صورت ايجاد اتش در خودرو سقف خودرو باز ميگردد و در صورت باز نشدن سقف با فشار دادن كليد شيشه جلو باز ميگردد و در صورتي كه سنسورها عمل نكرد به صورت دستي اين عمل انجام ميگيرد

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0