نانو ذرات مغناطيسي گرافن اكسيد به عنوان كاتاليست و جاذب براي حذف گوگرد از سوخت هاي مايع توسط روش اكسيداسيون-استخراج

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نانو ذرات مغناطيسي گرافن اكسيد به عنوان كاتاليست و جاذب براي حذف گوگرد از سوخت هاي مايع توسط روش اكسيداسيون-استخراج

شماره اظهارنامه : 139550140003006802

شماره ثبت : 91728

تاریخ ثبت : 1395/06/05

نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه بوعلي سينا و مظاهر احمدي و طيبه مدركيان

نام مخترع/مخترعین : مظاهر احمدي و طيبه مدركيان

طبقه بندی بین المللی : B01D 53/14 B01J 31/00 C10G 27/00 B01D 15/00 B82Y

خلاصه شرح اختراع :

تركيبات حاوي گوگرد ابتدا با اضافه كردن اسيد نيتريك پروتونه شده و سپس جذب سطحي نانوكاتاليست مغناطيسي اكسيد آهن-گرافن اكسيد شد. در مرحله بعد با اضافه كردن آب اكسيژنه به عنوان عامل اكسنده، تركيبات جذب سطحي شده روي نانوكاتاليست اكسيد شده و به تركيباتي با قطبيت بالا تبديل شد و از ماتريس استخراج گرديد. پارامترهاي مختلف اثر گذار بر فرايند حذف توسط روشهاي چند متغييره بهينه سازي گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه تحت شرايط بهينه سازي شده با استفاده از نانوكامپوزيت سنتزي بعنوان كاتاليست و جاذب و آب اكسيژنه بعنوان عامل اكسنده، اكسيداسيون و استخراج و حذف تركيبات حاوي گوگرد در مدت زمان كوتاه با بازده بسيار مطلوب در دماي محيط با هزينه نسبتا پايينتر نسبت به روشهاي مشابه امكان پذير مي باشد. در نهايت توانايي روش در حذف تركيبات حاوي گوگرد از نمونه هاي حقيقي مورد ارزيابي قرار گرفت. علاوه بر اين، در اين پروژه روشي براي اندازه گيري مقادير بسيار كم گوگرد در ماتريس سوخت هاي مايع براساس پيش تغليظ اين تركيبات قبل از ارزيابي غلظت كل گوگرد توسط دستگاه پلاسماي جفت شده القايي-طيف سنجي نشري نوري با 17/19 مرتبه افزايش در حساسيت ارائه گرديد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0