فرآيند ساخت كليت فلز-آمينو اسيد به منظور حفاظت از تجزيه پذيري اسيد آمينه در شكمبه نشخواركنندگان و ارتقا زيست فراهمي فلز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند ساخت كليت فلز-آمينو اسيد به منظور حفاظت از تجزيه پذيري اسيد آمينه در شكمبه نشخواركنندگان و ارتقا زيست فراهمي فلز

شماره اظهارنامه : 139550140003010414

شماره ثبت : 91579

تاریخ ثبت : 1395/08/29

نام مالک/مالکین : امير فدائي فر و شرکت گرين دام سيمرغ سهامي خاص

نام مخترع/مخترعین : امير فدائي فر و آرش آذرفر و علي كياني

طبقه بندی بین المللی : A23K 10/00

خلاصه شرح اختراع :

هدف از اين اختراع ، توليد اسيد هاي آمينه محافظت شده در برابر تجزيه شدن در شكمبه نشخواركنندگان است. اسيد هاي آمينه ضروري متيونين و ليزين براي دام هاي نشخواركنندگان پرتوليد عامل محدود كننده هستند. افزودن مستقيم منابع متيونين و ليزين به دليل حضور ميكروارگانيسم ها در شكمبه حيوانات نشخوار كننده ناموفق است. ميكروارگانيسم هاي شكمبه سبب تجزيه منابع اسيد آمينه اي مي شوند و از عبور انها به روده كوچك ممانعت مي كنند. استفاده از روش هاي كپسوله كردن ليزين و متيونين آنها را در مقابل هضم ميكروبي شكمبه تا حدودي محافظت مي كند ولي اين روش هزينه بالا دارد و ممكن است پوشش ها در طي مخلوط كردن خوراك، فرآوري مواد خواركي، هنگام جويدن و يا نشخوار آسيب ببيند و سبب تجزيه اسيد آمينه توسط ميكروب هاي شكمبه شود. اين اختراع مشكلات مرتبط با اسيد امينه هاي با پوشش پليمري را مرتفع مي سازد. در اين اختراع كليت كلسيم يا منيزيم با اسيد آمينه (ليزين يا متيونين) به نسبت مولي 1 به 1 يا 1 به 2 ايجاد مي شود. كه علاوه بر افزايش قابليت دسترسي به عناصر استفاده شده، سبب پايداري اسيد امينه ها در مقابل تجزيه شكمبه اي مي شود. در اختراع حاضر از عناصر پر مصرف استفاده مي شود. اختراع حاضر از لحاظ افزودن به جيره محدوديت ندارد و ضمن تامين اسيد آمينه محافظت شده در شكمبه سبب افزايش زيست فراهمي عنصر كلسيم يا منيزيم خواهد شد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0