كيت تشخيص سريع انگل تيلريا آنولاتا Theileria annulata از سرم دام

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كيت تشخيص سريع انگل تيلريا آنولاتا Theileria annulata از سرم دام

شماره اظهارنامه : 139550140003011242

شماره ثبت : 91425

تاریخ ثبت : 1395/09/17

نام مالک/مالکین : علي محمد طاوسي و سيدمحمدحسين ايراني نژاد و محمدرضا يوسفي

نام مخترع/مخترعین : علي محمد طاوسي و محمدرضا يوسفي و سيدمحمدحسين ايراني نژاد

طبقه بندی بین المللی : G01N 33/569 A61K 49/16 A61K 39/00

خلاصه شرح اختراع :

كيت تشخيص سريع انگل تيلريا آنولاتا كه عامل بروز بيماري تيلريوز در دام ها و ضرر رساندن به صنعت دامپروري كشور ميباشد بر پايه روش ICT(immuno chromatographic test) استوار است.در اين كيت پس از شناسايي پروتئين آنتي ژنيك انگل تيلريا آنولاتا به روش ايمونو بلاتينگ،پروتئين مورد نظر به صورت كونژگه شده با يك محلول رنگي بر روي كاغذ به كار رفته در كيت لود ميشود. و در صورتي كه نمونه مشكوك گرفته شده از دام حاوي انگل مورد نظر باشد آنتي بادي هاي موجود در سرم دام با آنتي ژن هاي موجود در كيت واكنش داده و اين واكنش توسط محلول رنگي به كار برده شده نمايان ميشود و پس از مدت زماني بين ٥ الي ٨ دقيقه نتيجه قابل قرائت خواهد بود.همچنين در اين كيت از دو نمونه كنترل مثبت و منفي براي صحت نتايج به دست آمده استفاده شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0