كيت اندازه گيري سريع سختي كل آب با استفاده از سل سختي كل

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كيت اندازه گيري سريع سختي كل آب با استفاده از سل سختي كل

شماره اظهارنامه : 139450140003013933

شماره ثبت : 91369

تاریخ ثبت : 1394/12/11

نام مالک/مالکین : وحيدرضا داودي

نام مخترع/مخترعین : وحيدرضا داودي

طبقه بندی بین المللی : G01B

خلاصه شرح اختراع :

كيت اندازه گيري سريع سختي كل به وسيله سل سختي (Total hardness rapid test by hardness cell) از روش استاندارد EDTA، سختي كل آب را اندازه گيري مي كند. اين اختراع در زمينه شيمي آب طبقه بندي مي شود. در روشهاي سنجش سريع سختي كل بايستي تعداد قطرات محلول سنجش سختي شمرده يا ميزان حجم اضافه شده مشخص شود تا براساس آن ميزان سختي محاسبه گردد. اين روش نيازمند دقت بالاي اپراتور و محاسبات رياضي است و همچنين خطاي اندازه گيري بالا مي باشد. اساس كار روش ابداعي، استفاده از يك سل سختي (نقشه پيوست) بوده كه نياز اپراتور به محاسبات رياضي و دقت شمارش قطرات را از بين مي برد. در اين روش 2 قطره شناساگر و محلول EDTA (با توجه به خط نشانه در سل) به درون سل ريخته مي شود. نمونه آب مورد آزمايش به درون سل ريخته شده و تا زمان تغيير رنگ نمونه از آبي به سرخابي ادامه پيدا مي كند. پس از تغيير رنگ با توجه به مدرج سازي سل سختي، ميزان سختي كل نمونه آب مشخص خواهد شد. اين روش محاسبات رياضي و خطاي اپراتوري را به صفر كاهش داده و سهولت آزمايش را به همراه خواهد داشت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0