استفاده از نانوكاتاليست مغناطيسي هوشمند WPCu جهت حذف CO2 و توليد كربنات حلقوي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از نانوكاتاليست مغناطيسي هوشمند WPCu جهت حذف CO2 و توليد كربنات حلقوي

شماره اظهارنامه : 139550140003006421

شماره ثبت : 91275

تاریخ ثبت : 1395/05/28

نام مالک/مالکین : طيبه گلشني و رضا حداد

نام مخترع/مخترعین : طيبه گلشني و رضا حداد

طبقه بندی بین المللی : B82Y B01J 23/00

خلاصه شرح اختراع :

تثبيت CO2 به يك تركيب آلي مناسب، يك فرايند جذّاب و مهم براي استفاده موثر از منابع كربن و رفع مشكلات زيست‌ محيطي است. CO2 مي‌تواند به‌راحتي وارد حلقه اكسيراني تركيبات اپوكسي‌دار شده و كربنات حلقوي ايجاد كند. روش¬هاي مختلفي جهت وارد سازي CO2 به گروه هاي اپوكسي و تشكيل گروه كربنات پنج تايي به صورت مقالات گزارش شده است ولي در تمامي اين روش ها نياز به مراحل متعدد بوده است. از اين ديدگاه به منظور حذف دي اكسيدكربن و توليد كربنات هاي حلقوي روش مذكور ارائه شده است. در اين روش با استفاده از CO2 به عنوان يك پيشرو با ارزش براي سنتز تركيبات آلي و همچنين استفاده از نانوكاتاليست مغناطيسي هوشمند {WPCu} جهت توليد كربنات هاي حلقوي براي اولين بار در دنيا استفاده شده است. نانوكاتاليست مورد استفاده در فرايندهاي شيميايي بايد به آساني از مخلوط واكنش با كمترين هزينه جداسازي شود يا به عبارتي قابليت بازيابي مجدد خوبي داشته باشد، مواد اوليه ارزان، دوستدار محيط زيست و از روش تهيه آساني برخوردار باشند. قيمت نانوكاتاليست، در دسترس بودن مواد تشكيل دهنده كاتاليست و سهولت سنتز نانوكاتاليست اهداف اصلي اين اختراع است. همچنين اصل اول امكان پذير بودن و صنعتي شدن يك كاتاليست، يعتي سهولت توليد و اقتصادي بودن آن نيز از اهداف كاربردي اختراع محسوب مي شود. با توجه به هزينه بالاي استفاده از كاتاليزورهاي همگن، در سال‬هاي اخير استفاده از كاتاليزورهاي ناهمگن كه امكان چندين بار استفاده در واكنش را دارند، مورد توجه قرار گرفته است. در اين اختراع براي اولين بار با استفاده از نانوكاتاليزورهاي درشت مولكول نوع كپلري تثبيت شده بر روي بستر مغناطيسي به عنوان نانوكاتاليزورهاي ناهمگن كه چندين بار امكان بازيابي و استفاده مجدد دارند، در شرايط بدون حلال موفق به تبديل CO2 به حدواسط هاي مفيد آلي شديم. در انتها به منظور بررسي پيشرفت واكنش و توليد كربنات هاي حلقوي، شناسايي هاي لازم به كمك روش هاي مختلف طيف سنجي انجام شد كه نتايج تائيد كننده توليد كربنات حلقوي مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0