تشك هواي انتقال جهت انتقال بيمار از يك تخت به تخت ديگر

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تشك هواي انتقال جهت انتقال بيمار از يك تخت به تخت ديگر

شماره اظهارنامه : 139450140003003032

شماره ثبت : 91026

تاریخ ثبت : 1394/03/19

نام مالک/مالکین : بنيامين ابراهيم پور و رضا خانبابائي شوب و علي كاوياني

نام مخترع/مخترعین : رضا خانبابائي شوب و بنيامين ابراهيم پور و علي كاوياني

طبقه بندی بین المللی : A45F A47C

خلاصه شرح اختراع :

تشك هواي انتقال (transporter air pad’tap) مقصود اختراع: \\\\\\"تشك هواي انتقال\\\\\\" مخصوص جابجايي بيماران بين دو تخت بدون دخالت پرستاران است. معمولا براي انتقال بيماران از يك تخت به تخت ديگر به خصوص با ضايعات نخاعي نحوه انتقال بيمار بسيار مهم است. همچنين پرستاران جهت انتقال بيمار دچار مشكلات فراوان از جمله آسيب¬ديدگي كمر و ستون فقرات مي¬شوند. اين دستگاه جهت مراقبت از بيمار در حين انتقال و هم¬چنين رفاه كاري كاركنان بيمارستان بويژه پرستاران طراحي شده است. با بكار گيري اين دستگاه نقش پرستاران در انتقال بيمار كمرنگ- تر شده است و ديگر دچار مشكلات قبلي نخواهند شد. تشك هواي انتقال متشكل از يك تشك بادي،يك سطح كم اصطكاك همراه با قاب،يك پمپ باد و چهار عدد گيره مي باشد. سطح بين تشك بادي و تشك اصلي تخت بيمار سطحي با اصطكاك كم است. تشك بادي پس از باد شدن داراي يك شيب ملايم و غير قابل احساس براي بيمار مي باشد. اين شيب ملايم مولفه¬اي از وزن در راستاي تخت مجاور ايجاد نموده كه باعث حركت و جابجايي آسان تشك بيمار به تخت دوم مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0