بهبود خواص كاتاليستي پلي اكسومتالاتها با استفاده از پليمر نانو متخلخل عاملدار به عنوان پايه هيبريدي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهبود خواص كاتاليستي پلي اكسومتالاتها با استفاده از پليمر نانو متخلخل عاملدار به عنوان پايه هيبريدي

شماره اظهارنامه : 139450140003013496

شماره ثبت : 91007

تاریخ ثبت : 1394/12/01

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

نام مخترع/مخترعین : سماحه السادات سجادي

طبقه بندی بین المللی : B01B

خلاصه شرح اختراع :

زمينه فني اختراع حاضر با عنوان \\"بهبود خواص كاتاليستي ¬پلي اكسومتالات¬ها با استفاده از پليمر نانومتخلخل عاملدار به عنوان پايه هيبريدي\\" نانوشيمي و كاتاليست مي¬باشد. اين اختراع براي بهبود عملكرد كاتاليست پلي اكسومتالات و رفع معضلات آن ( انحلال¬پذيري در حلال¬هاي قطبي و هموژن بودن و سطح تماس كم) ارائه شده است. اساس اين روش تهيه يك پليمر نانومتخلخل عاملدار با استفاده از بسپارش منومرهاي سيكلودكسيتريني و عاملداركردن با تركيبات آمينوسيلان و نهش و درونپوشاني كاتاليست پلي اكسومتالات مي¬باشد. مزيت اين روش نسبت به روش¬هاي قبلي، استفاده از پايه كاتاليستي ارزانقيمت و زيست¬سازگاري است كه با روشي آسان قابل تهيه مي¬باشد. همچنين استفاده از منومرهاي قندي كه داراي گروه¬هاي عاملي متعدد است امكان عاملدار كردن موثر آن را جهت به دام انداختن و درونپوشاني كاتاليست را فراهم مي¬آورد. عاملدار كردن اين پليمر با تركيبات آمينوسيلان ضمن بهبود خواص آن به عنوان پايه كاتاليست، امكان نهش موثرتر كاتاليست را فراهم آورده و احتمال ليچينگ را كاهش مي¬دهد. همچنين مي¬توان حفرات شبكه پليمري را با تغيير نسبت عامل اتصال عرضي دهنده و منومر تغيير داد. از آنجايي كه پليمرنانومتخلخل عاملدار تهيه شده از منومرهاي سيكلودكستريني (كه قندي متخلخل است) تهيه شده است، اين قابليت (كاربرد) را دارد كه علاوه بر اينكه به عنوان كاتاليست و يا پايه كاتاليست مورد استفاده قرار گيرد، براي بارگذاري مواد دارويي و براي دارورساني نيز بكاررود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0