مدار جهت حفاظت از دستگاه الكترولايزرِ سر سوزن پزشكي و تنظيم حجم و غلظت اسيد

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مدار جهت حفاظت از دستگاه الكترولايزرِ سر سوزن پزشكي و تنظيم حجم و غلظت اسيد

شماره اظهارنامه : 139550140003000043

شماره ثبت : 90398

تاریخ ثبت : 1395/01/06

نام مالک/مالکین : اميد ميرزابيگي كسبي و شرکت شركت توليدي و صنعتي آواپزشك سهامي خاص و سلمان ميرزائيان و مجتبي دلخوش ريحاني

نام مخترع/مخترعین : سلمان ميرزائيان و اميد ميرزابيگي كسبي و مجتبي دلخوش ريحاني

طبقه بندی بین المللی : F16K

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع با عنوان "طراحي مدار جهت حفاظت از دستگاه الكترولايزرِ سر سوزن پزشكي و تنظيم حجم و غلظت اسيد در اين دستگاه با استفاده از فلوتر و هيدرومتر" و براي كنترل غلظت و حجم در دستگاه‌هاي الكترولايزر و حفاظت از آن‌ها در مقابل نشتي ارائه شده است. در حال حاضر، حين استفاده از اين الكتروليت، آب و اسيد فسفريك تبخير شده و اسيديته‌ي محلول تغيير مي‌يابد. براي رفع اين ايراد در حال حاضر مكرراً به صورت دستي اسيد و يا آب اضافه مي‌شود. طرح مورد نظر برمبناي انتقال محلول از الكترولايزر به يك مخزن، اندازه‌گيري حجم محلول به كمك فلوتر، اضافه كردن آب و اسيد تا رسيدن محلول به حجم مطلوب، اندازه‌گيري چگالي محلول به كمك هيدرومتر و سنسور نوري، مقايسه بين چگالي اندازه‌گيري شده با چگالي مطلوب، اضافه كردن اسيد و يا آب به محلول، برگشت محلول به الكترولايزر تا زمان رسيدن سطح محلول در الكترولايزر به مقدار مطلوب است. در اين طرح، به جاي استفاده از pH meter آنلاين از هيدرومتر و سنسور نوري استفاده شده است كه باعث سادگي و ارزان‌تر شدن آن مي‌شود. اين طرح مي‌تواند براي تنظيم حجم و غلظت در دستگاه‌هايي كه از محلول استفاده مي‌كنند و غلظت و حجم محلول در آن‌ها در حال كاهش يا افزايش است، استفاده شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0