نازل سمپاش با فناوري نرخ متغير

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نازل سمپاش با فناوري نرخ متغير

شماره اظهارنامه : 139550140003001572

شماره ثبت : 89694

تاریخ ثبت : 1395/02/14

نام مالک/مالکین : دانشگاه دانشگاه فردوسي مشهد

نام مخترع/مخترعین : داريوش براري گليرد و محمد حسين آق خاني و مهدي خجسته پور و حميد محمدي نژاد

طبقه بندی بین المللی : F01B

خلاصه شرح اختراع :

يك نازل سمپاش با دهانه قابل تنظيم، به منظور بهبود عمليات سمپاشي در كشاورزي، كنترل پاشش هر نازل به صورت مجزا، همچنين استفاده از فناوري نرخ متغيردر سمپاشي و غلبه بر مشكل محدوديت تغييرات فشار در نازل‌هاي دهانه ثابت، طراحي و ساخته شد. دهانه نازل با استفاده از حركت يك استپرموتور قابل تنظيم است. با مكانيزم داخلي نازل، حركت دوراني استپرموتور به حركت خطي تبديل شده و دهانه نازل را به اندازه مورد نظر در راستاي عمودي تنظيم مي‌كند. اين تغيير دهانه كمك مي‌كند در بازه‌ي بيشتري از تغييرات فشار و به تبعيت از آن، تغييرات دبي، قطر قطرات ثابت مانده و توزيع پاشش مناسبي صورت گيرد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0