پيچ تداخلي غير فلزي قابل جذب جهت بازسازي تاندون زانو

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پيچ تداخلي غير فلزي قابل جذب جهت بازسازي تاندون زانو

شماره اظهارنامه : 139450140003002907

شماره ثبت : 88494

تاریخ ثبت : 1394/03/16

نام مالک/مالکین : محمد صادقي اول شهر و علي رضا صادقي اول شهر

نام مخترع/مخترعین : علي رضا صادقي اول شهر و محمد صادقي اول شهر

طبقه بندی بین المللی : F16K

خلاصه شرح اختراع :

خلاصه اختراع : تاندون هاي صليبي قدامي و خلفي زانو در تصادفات و سوانح، به ويژه در خصوص ورزشكاران بعضا دچار پارگي ميشوند، يكي از روش هاي تثبيت تاندون جديد در محل در عمل جراحي باز سازي تاندون هاي زانو، استفاده از پيچ هاي اصطلاحا تداخلي ميباشد. پيچهاي فلزي رايج مورد استفاده در اين خصوص داراي مشكلاتي بدين قرار ميباشند: افزايش قطر كانال استخواني محل استقرار پيچ پس از عمل، پتانسيل سرطان زايي، تداخل در تصوير برداري هاي MRI و CT در دوران بازبيني پس از عمل، بعضا نياز به عمل جراحي ثانويه جهت برداشتن پيچ و احتمال پارگي بافت پيوندي حين جايگذاري پيچ در محل مربوطه حين عمل. در دهه اخير در دنيا انواع پيچهاي پليمري كه عموما از خانواده پلي استرها بوده و قابل جذب در بدن ميباشند، به منظور رفع مشكلات فوق الذكر مورد توجه قرار گرفته اند، اما اين پيچها نيز مشكلات كاربردي دارند از جمله: ايجاد التهابات بافتي پس از استفاده در بدن و خواص مكانيكي و استحكام ناكافي با توجه به عدم توليد داخل كشور انواع غير فلزي اين پيچ ها ، در طرح حاضر با طراحي و ساخت دستگاه تزريق تحقيقاتي دومرحله اي خاص با ظرفيت كم جهت توليد اين پيچ ها و استفاده از يك تركيب كامپوزيتي پليمري سراميكي با خواص تلفيقي از پليمر و ماده سراميكي و نيز هندسه بهينه جهت پيچ ، نمونه اين پيچ ها ساخته شد كه منجر به رفع مشكلات ياد شده در انواع فلزي ميگردد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0