غشاهاي كامپوزيت بر پايه پلي بنزايميدازول و مايعات يوني دي كاتيون براي كاربرد در پيل هاي سوختي دما بالا

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع غشاهاي كامپوزيت بر پايه پلي بنزايميدازول و مايعات يوني دي كاتيون براي كاربرد در پيل هاي سوختي دما بالا

شماره اظهارنامه : 139450140003003297

شماره ثبت : 88233

تاریخ ثبت : 1394/03/25

نام مالک/مالکین : خديجه هوشياري سراي و دانشگاه دانشگاه صنعتي امير كبير و مهران جوانبخت

نام مخترع/مخترعین : خديجه هوشياري سراي و مهران جوانبخت و مينا اديبي

طبقه بندی بین المللی : C12H B01D

خلاصه شرح اختراع :

غشاي پلي بنزايميدازول دوپ شده با اسيد فسفريك به دليل پايداري حرارتي بالا و مكانيسم رسانايي پروتوني خاص بطور چشمگيري در پيل¬هاي سوختي پليمري دما بالا مورد بررسي قرار گرفته است. دهيدراته شدن اسيد فسفريك در دماهاي بالاي 140 درجه سانتي¬گراد منجر به كاهش رسانايي پروتوني و عملكرد پيل سوختي غشاي پلي بنزايميدازول مي¬شود. در اين پروژه غشاهاي كامپوزيتي مبادله¬كننده پروتون بر پايه پلي بنزايميدازول و مايع يوني دي كاتيون 1و3 دي (3-متيل ايميدازوليوم) پروپان بيس- ‌(تري فلوئورو متيل سولفونيل) ايميد با هدف بهبود رسانايي پروتوني و عملكرد پيل سوختي غشاي پلي بنزايميدازول در دماهاي بالا، تهيه شد. غشاهاي كامپوزيتي تهيه شده بدليل مقادير بالاي دانسيته بار مايع يوني دي كاتيون رسانايي پروتوني (85 ميلي زيمنس بر سانتي¬متر در دماي 180 درجه سانتي¬گراد)، پايداري حرارتي و عملكرد پيل سوختي بالايي (89/0 آمپر بر سانتي¬متر مربع در ولتاژ 5/0 ولت و دماي 180 درجه سانتي¬گراد) را نسبت به غشاي پلي بنزايميدازول و غشاهاي كامپوزيتي تهيه شده بر پايه پلي بنزايميدازول و مايعات يوني مونو كاتيون نشان داد. مقادير بالاي دانسيته بار مايع يوني دي كاتيون منجر به بر همكنش¬هاي يوني موثرتر با غشاي پلي بنزايميدازول و اسيد فسفريك مي¬شود. در نتيجه مشكل از دست رفتن اسيد فسفريك بطور چشمگيري كاهش مي¬يابد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0