تهية لاستيك نيتريل(NBR) با فرمولاسيون بهينه براي بزرگ سازي به مقياس نيمه صنعتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهية لاستيك نيتريل(NBR) با فرمولاسيون بهينه براي بزرگ سازي به مقياس نيمه صنعتي

شماره اظهارنامه : 139450140003007006

شماره ثبت : 87993

تاریخ ثبت : 1394/06/28

نام مالک/مالکین : سازمان سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

نام مخترع/مخترعین : محمد عطائي و محمدرضا نريمي و عزيزاله نودهي

طبقه بندی بین المللی : C07C 45/55 C08B

خلاصه شرح اختراع :

كوپليمرهاي آكريلونيتريل-بوتادين يا لاستيكهاي نيتريل اغلب به روش پليمريزاسيون امولسيوني تهيه ميشوند. پايين يا بالا بودن دماي واكنش به ترتيب منجر به تهيه گريد هاي سرد و گرم ميشود. بسته به ميزان نسبي خطي يا شاخه‌اي بودن مورد انتظار، لاستيكهاي نيتريل سرد اغلب در محدوده دمايي 15-5 درجه سانتيگراد و لاستيكهاي نيتريل گرم در محدوده دمايي 40-30 درجه سانتيگراد تهيه ميشوند. لاستيكهاي نيتريل به علت حضور آكريلونيتريل در زنجير پليمر داراي ساختار قطبي هستند كه اين قطبيت سبب ميشود تا مقاومت در برابر روغن، حرارت، عبور پذيري هوا، و همچنين خواص هدايت الكتريكي نمونه پخت شده آن بهبود يابد. لاستيكهاي نيتريل قابليت ولكانيزه شدن با سيستمهاي پخت متداول بر پايه گوگرد و شتاب دهنده‌ها، و يا با پراكسيدهاي آلي را دارا ميباشند. در اين اختراع لاستيك نيتريل به روش پليمريزاسيون امولسيوني سرد و به صورت ناپيوسته در دماي 5 درجه سلسيوس تهيه شد و پارامترهاي موثر بر واكنش بهينه گرديدند. فرمولاسيون بهينه در رآكتور نيمه صنعتي به حجم 300 ليتر اجرا شد. مشخصات محصول در مثال 1 ارائه شده است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0