پروانه با پره هاي مورب يا منحني شكل در كل يا لبه خارجي در پمپ ها، فن ها و كمپرسورهاي گريز از مركز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پروانه با پره هاي مورب يا منحني شكل در كل يا لبه خارجي در پمپ ها، فن ها و كمپرسورهاي گريز از مركز

شماره اظهارنامه : 139350140003013889

شماره ثبت : 87762

تاریخ ثبت : 1393/12/22

نام مالک/مالکین : محمد حسن اورنگي

نام مخترع/مخترعین : محمد حسن اورنگي

طبقه بندی بین المللی : B25B B04B

خلاصه شرح اختراع :

در اين طرح ابداعي با استفاده از پروانه با پره هاي مورب يا منحني شكل در كل يا در تنها لبه خارجي پره ها، افت ناشي از عبور پروانه در لحظه عبور از روبروي زبانه (در پمپ هاي گريز از مركز) يا بادگير در (فن ها يا كمپرسورهاي گريز از مركز) در هنگام دوران كاهش يافته و بدنبال آن بازدهي و كارآيي اين قبيل توربوماشين ها افزايش مي يابد. امروزه لبه پره هاي پروانه پمپ ها يا فن ها يا كمپرسورهاي گريز از مركز در خروجي به شكل صاف آنهم با يك لقي مشخص ساخته مي شود. كاهش اين فاصله در اين قبيل از توربوماشين ها به كمتر از حد مجاز از يك طرف باعث تقسيم بهتر جريان و حذف بيشتر جريان هاي چرخشي در حلزوني گرديده اما در مقابل باعث افت فشار و تغييرات زياد فشار و افزايش سروصداي كاركرد نيز مي گردد. چنانچه لبه خارجي پره ها مورب يا منحني شكل باشد، ميتوان تا حد امكان فاصله لبه پره هاي پروانه را با زبانه يا بادگير كاهش داده و هر چه بيشتر جريان هاي چرخشي را در حلزوني حذف نموده و بدون افزايش سروصدا، بازدهي و كارآيي اين قبيل از توربوماشين ها را افزايش داد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0