نيروگاه خانگي براي تامين گرمايش ، آبگرم و سوخت گازمتان از طريق راكتورمولد بيوگاز ترموفيليك تركيبي با بهره گيري از انرژي خورشيدي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع نيروگاه خانگي براي تامين گرمايش ، آبگرم و سوخت گازمتان از طريق راكتورمولد بيوگاز ترموفيليك تركيبي با بهره گيري از انرژي خورشيدي

شماره اظهارنامه : 139350140003012444

شماره ثبت : 87517

تاریخ ثبت : 1393/11/16

نام مالک/مالکین : مهدي پهلواني

نام مخترع/مخترعین : مهدي پهلواني

طبقه بندی بین المللی : F02C 1/05 F25B

خلاصه شرح اختراع :

تامين سوخت لازم براي يك منزل مسكوني يا هر واحد زيستي و كارگاهي كه در آن پسماندهاي آلي وجود دارد از طريق تبديل مواد آلي يا زباله هاي تر به گاز متان از طريق راكتورهاي بيوگاز قابل اجرا مي باشد . مولد بيوگاز پيشنهادي ويژگيهايي دارد كه تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است . سيستمهاي بيوگاز متداول در ايران به دليل عدم توجه به ويژگيهاي اقليمي مناطق مختلف كارآئي لازم را نداشته‌اند و ميتوان گفت اصلا بازدهي نداشته‌اند . تركيب انرژي خورشيدي و عملكرد سيستم در حالت ترموفيليك موجب افزايش كارآيي در حدود 5 برابر سيستمهاي مزوفيليك متداول در ايران داشته و با حجم حدود 2 متر مكعب با ورودي 24 ليتر مواد آلي در روز ميتواند اين حجم مواد آلي را در يك زمان 17 روزه به گاز سوختي متان تبديل كند . آبگرمكن خورشيدي نصب شده بر روي اين سيستم آب ورودي ساختمان را از حدود4- 12 درجه سانتيگراد به دمايي در حدود 45 درجه سانتيگراد رسانده و براي مصرف در فصول سرد سال فقط كافي است دما از 45 درجه به 60 درجه رسانده شود . در نتيجه ضمن كاهش فوق العاده در مصرف سوخت امكان استفاده از بيوگاز توليدي براي تامين همه انرژي مورد نياز در گرمايش ساختمان در اقليمهاي سردسيري ميسر مي‌شود و از طرفي سيستمهاي بيوگاز متداول كه در اقليمهاي سرد فاقد كارآيي لازم هستند ميتوانند با بهره گيري از سيستم گرمايش خود ساختمان انرژي لازم را براي كار كرد در حالت ترموفيليك در روزهاي بسيار سرد تامين نمايند . اين سيستم ضمن تبديل مواد قابل فساد در زباله‌ها به كود ارگانيك و سوخت پاك مي‌تواند نقش بسيار مهمي در حفظ محيط زيست و جلوگيري از مصرف بي رويه سوخت‌هاي فسيلي داشته باشد .

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0