تهيه‌ي ارگانوژل‌هاي كوپليمري-الاستومري جاذب الكل با توانائي جذب طيف وسيعي از حلال‌هاي آلي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه‌ي ارگانوژل‌هاي كوپليمري-الاستومري جاذب الكل با توانائي جذب طيف وسيعي از حلال‌هاي آلي

شماره اظهارنامه : 139450140003004817

شماره ثبت : 87308

تاریخ ثبت : 1394/05/05

نام مالک/مالکین : پژوهشگاه پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

نام مخترع/مخترعین : وحيد نجفي و فرشيد ضيائي و حسين عبداللهي

طبقه بندی بین المللی : G05B C07B

خلاصه شرح اختراع :

ارگانوژل¬ها (شبكه¬هاي سه بعدي متشكل از يك جزء جامد با توانائي جذب و نگهداري حلال هاي آلي) در زمينه¬هاي علمي متفاوتي از جمله رهايش كنترل شده¬ي داروها، تهيه¬ي ژل¬هاي سوختي، صنايع آرايشي و بهداشتي، آتش آغازكن ها، ژل ضدعفوني كننده دست¬ها مورد استفاده قرار مي¬گيرند. مورد آخر براي شستشوي دستها بدون نياز به آب به كار مي رود كه براي پيشگيري از ابتلا به بيماريهائي كه از طريق تماس با اشياي آلوده منتقل مي¬شوند بسيار مفيد است. رشد نگراني هاي عمومي در رابطه با استفاده از حلال هاي آلي كه عمدتا با آلودگي ها و خطرات زيست محيطي همراه هستند موجب انجام تحقيقات بسياري در زمينه ي توليد ارگانوژل هاي با توانائي جذب و نگهداري حلال هاي آلي را موجب گرديده است. الكوژل ها دسته اي از ارگانوژل ها با توانائي جذب الكل ها هستند. براي تقويت ميزان جذب در الكلوژل ها استفاده از تركيبات حاوي گروه‌هاي اسيدي قوي مانند سولفونيك اسيد و كربوكسيليك اسيد به همراه عوامل شبكه اي ساز حاوي نمك هاي معدني كاتيون هاي فلزات واسطه مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است. مكانيسم جذب حلال در اين سيستم ها بر پايه ي نفوذ مولكول هاي حلال به درون شبكه ي سه بعدي ژل بر اثر برهم كنش هاي ميان حلال و زنجير پليمر مي باشد. هر عاملي كه سبب افزايش نفوذ شود ميزان جذب حلال را نيز افزايش مي دهد. براي مثال در سيستم هاي جاذب حلال هاي قطبي حضور يون هاي آزاد در محيط جذب سبب ايجاد اختلاف فشار اسمزي بين فاز حلال و ژل و افزايش شديد ميزان جذب مي شود. بهر حال در اغلب موارد هزينه¬ي استفاده از اين مواد و عدم زيست سازگارپذيري كامل آنها قابل توجه است. در هيچ يك از اين موارد تهيه ي ارگانوژل¬هاي الاستومري قابل شكل دهي و برش به اشكال دلخواه كه توانائي بالقوه اي جهت كاربرد در صنايع مختلف از جمله پاك كننده ها را مي توانند داشته باشند، مورد مطالعه قرار نگرفته است. بنابراين جهت رفع مشكلات بيان شده در اين اختراع ارگانوژل هاي پليمري-الاستومري با توانائي جذب آب، الكل ها و طيف نسبتا وسيعي از حلال هاي آلي با استفاده از تركيبات كاملا آبدوست و زيست سازگار با قدرت جذب بالا و قابليت شكل دهي مطلوب ساخته شد. ارگانوژل هاي كوپليمري شبكه اي شده ي با پيوندهاي شيميائي فوق طي سه مرحله شامل: تهيه ي محلول همگن با نسبت هاي مولي مشخص از دو كومونومر در آب به همراه گاز زادائي با نيتروژن، كوپليمريزاسيون و شبكه اي كردن همزمان مخلوط مونومرها در حضور شبكه اي ساز چند عاملي پلي وينيليك و مرحله ي خارج كردن حلال و تركيبات وارد شده در شبكه ي سه بعدي ژل مي باشد. محصول نهائي به منظور تعيين ميزان جذب آن در آب مقطر، متانول، اتانول و حلال هاي ديگر به مدت چندين ساعت براي رسيدن به بيشينه ي تورمي (تورم تعادلي) در مقادير مازادي از اين حلال ها قرار گرفت. براي رسيدن به فرمولاسيون بهينه پارامترهاي اساسي از جمله تغيير تركيب درصد مونومرها در كوپليمر و نسبت شبكه اي ساز به كار رفته مورد مطالعه قرار گرفت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0