فرآيند براي توليد حداقل يك محصول از حداقل يكي از واكنش دهنده هاي گازي در بستر دوغاب. PROCESS FOR PRODUCING AT LEAST ONE PRODUCT FROM AT LEAST ONE GASEOUS REACTANT IN A SLURRY BED

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند براي توليد حداقل يك محصول از حداقل يكي از واكنش دهنده هاي گازي در بستر دوغاب. PROCESS FOR PRODUCING AT LEAST ONE PRODUCT FROM AT LEAST ONE GASEOUS REACTANT IN A SLURRY BED

شماره اظهارنامه : 13915014000303452

شماره ثبت : 87223

تاریخ ثبت : 1391/05/10

نام مالک/مالکین : شرکت ساسول تكنولوژي پروپريتاري ليميتد - نام لاتین:SASOL TECHNOLOGY

نام مخترع/مخترعین : بريمن برتهلد برند

طبقه بندی بین المللی : B01B

خلاصه شرح اختراع :

فرآيند براي توليد حداقل يك محصول از حداقل يكي از واكنش دهنده هاي گازي در بستر دوغاب. PROCESS FOR PRODUCING AT LEAST ONE PRODUCT FROM AT LEAST ONE GASEOUS REACTANT IN A SLURRY BED

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0