مكانيزم سه‌درجه آزادي شبيه ساز با دوران كامل و داراي موتورهاي بدنه ثابت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مكانيزم سه‌درجه آزادي شبيه ساز با دوران كامل و داراي موتورهاي بدنه ثابت

شماره اظهارنامه : 139350140003011814

شماره ثبت : 86409

تاریخ ثبت : 1393/11/01

نام مالک/مالکین : علي نحوي و شهاب چيت گران

نام مخترع/مخترعین : علي نحوي و شهاب چيت گران

طبقه بندی بین المللی : G05B F16B F01B

خلاصه شرح اختراع :

مكانيزم سه‌درجه آزادي شبيه ساز با دوران كامل و داراي موتورهاي بدنه ثابت، در زمينه فني مهندسي مكانيك و مكاترونيك و به طور مشخص تر در حيطه ي دانش رباتيك و طراحي مكانيزم ها قرار مي گيرد. مكانيزم سه درجه آزادي گيمبال (ژيروسكوپ) موجود در صنعت، امكان دوران 360 درجه در هر سه چرخش اوج ، سمت و غلت را فراهم مي نمايد. اما مشكل معمول اين مكانيزم، نصب دو موتور از سه موتور محرك، برروي صفحات متحرك مكانيزم مي باشد؛ كه طبيعتا متحرك بودن موتورها مشكلات عديده اي به بار مي آورد؛ از جمله ي اين مشكلات، تغذيه ي الكتريكي اين موتورهاي متحرك مي باشد كه يا بايستي به وسيله ي باتري ها ويا به كمك حلقه ي لغزاننده انجام پذيرد. در اينصورت الكتريسيته به داخل مكانيزم راه مي يابد و مشكلاتي از قبيل احتمال تخليه ي الكتريكي و آتش سوزي را به همراه دارد. گفتني است كه استفاده از ساختار حلقه ي لغزاننده، باعث ايجاد ارتعاش، سايش، جرقه و ... در مكانيزم مي شود كه اين مسأله سرعت هاي دوراني مجاز براي اعمال به مكانيزم را محدود مي كند. همچنين متحرك بودن موتورها باعث شده كه بخشي از انرژي موتور اوليه صرف به حركت درآوردن موتورهاي ديگر شود و انرژي مصرفي مكانيزم بالا رود. در اين اختراع با افزودن امكاناتي به مكانيزم گيمبال، سعي شده است تا هر سه موتور مكانيزم برروي زمين تثبيت شود؛ و چرخش موتورها به كمك مجموعه اي از چرخدنده ها به هر سه صفحه ي چرخان منتقل شود. ثابت بودن بدنه ي عملگرها (موتورها)، باعث شده كه مشكلات ذكر شده در بالا، برطرف شوند. مثلا حركت نكردن موتورها، از اتلاف انرژي معمول در مكانيزم هاي مشابه، جلوگيري كرده است. علاوه بر آن، به خاطر عدم نياز مكانيزم به ساختارهايي چون حلقه ي لغزاننده، ارتعاش، سايش، جرقه و ... در اين مكانيزم كاهش يافته است؛ كه اين مسئله امكان اعمال سرعت هاي دوراني بالاتر (نسبت به مكانيزم هاي داراي حلقه ي لغزاننده) را به مكانيزم فراهم مي كند. با توجه به نكات ذكر شده، اين ساختار، براي كاربردهايي همچون « مكانيزم يك شبيه ساز پرواز با كاربردهاي آموزشي، سرگرمي، مانور نظامي و...»، «مكانيزمي براي كاليبراسيون شتاب سنج ها» و... مناسب خواهد بود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0