توليد آنزيم هاي سيستئين پروتئاز از ضايعات منابع دريايي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد آنزيم هاي سيستئين پروتئاز از ضايعات منابع دريايي

شماره اظهارنامه : 139450140003000244

شماره ثبت : 86091

تاریخ ثبت : 1394/01/13

نام مالک/مالکین : احمد همايي

نام مخترع/مخترعین : احمد همايي

طبقه بندی بین المللی : A23J 1/16 C08B

خلاصه شرح اختراع :

گستردگي و تنوع واكنش هاي ماكروملكول هاي بيوشيميايي، تغيير و اصلاح ويژيگي هاي اين ملكول ها متناسب با نيازمندي ها، كاربرد آنها را اجتناب ناپذير نموده است. يك دسته از از اين ملكول ها كه داراي كاربردهاي فراوان در صنايع غذايي، بهداشتي، دارويي و باليني ، سيستئين پروتئازها هستند. تا كنون هيچ گونه پژوهشي براي جداسازي سيستئين پروتئازها از ضايعات منابع دريايي و عرضه آن به بازار به منظور تجاري سازي اين محصول صورت نگرفته است، بنابراين توليد و تجاري سازي اين محصولات بومي يك ضرورت علمي و بنيادين مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0