افزايش چسبندگي ميناي سراميكي به مس با استفاده از جريان الكتريكي مستقيم

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع افزايش چسبندگي ميناي سراميكي به مس با استفاده از جريان الكتريكي مستقيم

شماره اظهارنامه : 139350140003001184

شماره ثبت : 85524

تاریخ ثبت : 1393/02/07

نام مالک/مالکین : حسين قصاعي و علي رضا ميرحبيبي و عليرضا سبلاني

نام مخترع/مخترعین : عليرضا سبلاني و حسين قصاعي و علي رضا ميرحبيبي

طبقه بندی بین المللی : C23 H04B B22

خلاصه شرح اختراع :

به منظور افزايش چسبندگي مينا به مس از اعمال جريان الكتريكي مستقيم در حين پخت استفاده شد. بصورتي كه نتايج ريزساختاري نشان دادند كه بايد مس قطب منفي و مينا قطب مثبت در نظر گرفته شود. نمونه هاي داراي جريان الكتريكي در حين پخت، مورد بررسي از نظر چسبندگي، مقاومت به شوك حرارتي و سختي قرار گرفتند.كه نتايج حاصله نشان داد اعمال جريان الكتريكي در حين پخت باعث بهبود خواص مكانيكي و حرارتي سيستم مينا، مس مي شود. قبلاً از اكسيدهاي فلزات مختلف براي افزايش چسبندگي مينا به مس استفاده مي شد ولي روش فوق الذكر راه حلي جديد براي افزايش چسبندگي مينا به مس است. بوسيله اين روش مي توان مقدار ميناي مصرفي را كم كرد و همچنين عيوب ايجاد شده در مينا را به حداقل رساند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0