اشل مهندسي مجهز به محاسبات رياضي بدون نياز به فرمول و ماشين حساب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع اشل مهندسي مجهز به محاسبات رياضي بدون نياز به فرمول و ماشين حساب

شماره اظهارنامه : 139250140003006727

شماره ثبت : 83958

تاریخ ثبت : 1392/08/04

نام مالک/مالکین : شهرام علي زاده

نام مخترع/مخترعین : ميرحسين حسيني ازرلو و شهرام علي زاده و علي اسدي خوئي

طبقه بندی بین المللی : G09B

خلاصه شرح اختراع :

عنصر اختراعي يك اشل مهندسي ازجنس پلاستيك مي باشد كه توانايي اندازه گيري خطوط با مقياسهاي مختلف و مهچنين محاسبه سينوس كسينوس تانژانت كتانزانت زواياي مختلف و محاسبه لگاريتم و ال ان اعداد اول و محاسبه راديكال اعداد اول با فرجه 2 و 3 مي باشد كه بدون ماشين حساب اين محاسبات غير ممكن مي باشد ولي در اين اختراع با استفاده از يك اشل پلاستيكي تمام اين محاسبات را انجام مي دهيم.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0