دستگاه بررسي پايداري فوم ( Foam) در فرايند ازدياد براشت نفت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع دستگاه بررسي پايداري فوم ( Foam) در فرايند ازدياد براشت نفت

شماره اظهارنامه : 139250140003009291

شماره ثبت : 82924

تاریخ ثبت : 1392/10/09

نام مالک/مالکین : محسن رياضي و مسعود رياضي و شهرام دوستي غچه بيگلو

نام مخترع/مخترعین : مسعود رياضي و شهرام دوستي غچه بيگلو و محسن رياضي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

با توليد نفت رفته رفته از فشار مخازن كاسته مي شود . و ناگزير از روش هاي ثانويه توليد استفاده ميشود. روشهاي ثانويه و ثالثيه موجود در بعضي شرايط مخزني با مشكلاتي مواجه است و گاهاً تاثير اندكي بر افزايش توليد دارند . لذا بايد روش هايي را به كار برد كه علاوه بر كارايي بالا داراي كمترين عيب باشد. يكي از اين روشها استفاده از فوم به جاي استفاده از گاز مي باشد. جهت اطمينان از عملكرد فوم نياز به انجام آزمايشات ويژه اي با استفاده از دستگاه هاي كه چنين قابليتي را دارند مي باشد. دستگاه مورد نظر در اين اختراع ، براي اولين بار است كه چنين خدمات و امكاني را فراهم مي كند تا محققين صنعت نفت بتوانند آزمايشات بررسي پايداري Foam را در شرايط دما و فشار بالا ضمن مشاهده و كنترل درون سيستم انجام دهند..

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0