استفاده از رزين اكريليكي(Vinyl Acetate/ VEOVA/ Acrylate Copolymer) دربررسي رفتار انقباض پذيري خاك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع استفاده از رزين اكريليكي(Vinyl Acetate/ VEOVA/ Acrylate Copolymer) دربررسي رفتار انقباض پذيري خاك

شماره اظهارنامه : 139250140003010456

شماره ثبت : 82759

تاریخ ثبت : 1392/11/10

نام مالک/مالکین : زهرا ذوالفقاري

نام مخترع/مخترعین : شمس اله ايوبي و محمدرضا مصدقي و زهرا ذوالفقاري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

براي بررسي رفتار انقباضي خاك به روش پوشش دهي با رزين ابتدا كلوخه ها با رزين پوشش داده مي شوند كه از رزين SH-750 استفاده شد. براي پوشش دهي، كلوخه ها در رزين غوطه ور شده وبي درنگ خارج گرديدند. پس از پوشش دهي كلوخه ها و خشك شدن پوشش قسمتي از پوشش كلوخه ها را تراشيده كلوخه ها از قسمت بدون روكش براي اشباع سازي در دستگاه جعبه شن قرار گرفتند و رطوبت كلوخه ها به حد اشباع رسيد و پس از خارج كردن كلوخه ها از دستگاه جعبه شن براي بار دوم در سه مرحله كلوخه ها در رزين غوطه ور شدند. پس از خشك شدن كامل روكش، تغييرات حجم و وزن كلوخه ها در طول دوره خشك شدن بررسي شده و از نتايج آن ها براي رسم منحني انقباض استفاده مي شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0