بهبود استحكام جوشهاي آلومينيم توليد شده به روش جوشكاري قوسي گاز خنثي با الكترود تنگستن با افزودن نانو صفحات گرافن به سيم جوش

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع بهبود استحكام جوشهاي آلومينيم توليد شده به روش جوشكاري قوسي گاز خنثي با الكترود تنگستن با افزودن نانو صفحات گرافن به سيم جوش

شماره اظهارنامه : 139250140003001708

شماره ثبت : 81014

تاریخ ثبت : 1392/03/02

نام مالک/مالکین : مهدي فتاحي و احسان احمدي و حسين نظري

نام مخترع/مخترعین : مهدي فتاحي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع سيم جوشهاي نانوكامپوزيتي نانو صفحات گرافن/آلومينيم جهت بهبود استحكام جوش هاي حاصله از جوشكاري قوسي گاز خنثي با الكترود تنگستن ورق هاي آلومينيم طراحي و ساخته شده است. براي ساخت اين سيم جوشها در ابتدا پودر اتمايز شده آلومينيم با درصدهاي مختلفي از نانو صفحات گرافن به روش آسياب سياره اي با انرژي بالا به صورت كاملا يكنواخت و همگن در زمينه پودر آلومينيم توزيع و پراكنده شد كه اين عمليات تحت پوشش گاز آرگون انجام گرفت تا از اكسيداسيون پودر آلومينيم جلوگيري گردد. در مرحله بعدي پودرهاي آسياب شده تحت فشار و پرس قرار گرفته و سپس در دمايي نزديك به نقطه ذوب آلومينيم اكستروژن گرم شده و از يك قالب با قطر پايين تر عبور كرده و سيم جوشها توليد گرديد. در مرحله پاياني با اين سيم جوشها جوشكاري قوسي گاز خنثي با الكترود تنگستن روي ورق هاي آلومينيمي انجام شد كه نتايج بدست آمده از تست هاي مكانيكي جوشها يك افزايش بسيار زيادي را در استحكام كششي و سختي جوشها نشان داد. همچنين توزيع نانو نانو صفحات گرافن در پودرهاي آلومينيم و جوشهاي حاصله به كمك ميكروسكوپ الكتروني مورد ارزيايي قرار گرفت كه هيچ گونه آگلومره شدني از نانو صفحات گرافن مشاهده نگرديد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0