شبيه سازي نانوزيستگر حسي به روش آنتي بادي متصل به نانوسيليكا جهت تشخيص اگزوتوكسين استافيلوكوكوس اورئوس

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع شبيه سازي نانوزيستگر حسي به روش آنتي بادي متصل به نانوسيليكا جهت تشخيص اگزوتوكسين استافيلوكوكوس اورئوس

شماره اظهارنامه : 13915014000308590

شماره ثبت : 80917

تاریخ ثبت : 1391/10/18

نام مالک/مالکین : مريم علي نژادديزج و سيما مرادي و دلاور شهباززاده و نيما محمدي و اميرعلي انوار و حامد اهري و ودود رضويلر و عباسعلي مطلبي و شاپور كاكولكي و بهروز اكبري

نام مخترع/مخترعین : حامد اهري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

توليد ماده غذايي سالم يكي از مهمترين دغدغه‌هاي موجود در صنعت غذاست. امروزه مصرف كنندگان خواهان غذايي هستند كه حداقل فرآوري روي آن انجام شده باشد و عاري از انواع ميكروارگانيسم، ماده افزودني و مواد نگهدارنده بوده و در عين حال داراي طول عمر بيشتري باشد ،گزارش‌هاي متعددي از بيماري‌هاي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده به پاتوژن هاي شايع وجود دارد كه در بين باكتري هاي پاتوژن غذائي از نظر شيوع استافيلوكوكوس ارئوس از لحاظ ميزان شيوع بعد از سالموتلا دومين عامل مسمويت غذائي محسوب مي گردد. در اين پژوهش سنسوري برپايه اتصال آنتي بادي باكتري به نانو پارتيكل استفاده شد ،توسط نانو ذرات سيليكاي با سايز متوسط 10 نانومتر كه بصورت پودر جامد مي باشند با برند نوترينو به عنوان پايه جذب براي تشخيص توكسين باكتري استفاده ، سپس سوسپانسيون حاصل از نانوسيليكاي عامل دار متصل به آنتي بادي باكتري را در مجاورت نمونه هاي آب مقطر آلوده به توكسين باكتري استافيلوكوكوس ارئوس با غلظت 3_10قرار داده تا در صورت وجود توكسين در نمونه ، اتصال بين آنتي ژن توكسين با آنتي بادي انجام بگيرددر نهايت بوسيله اسپكتروفتومتري ميزان جذب نوري جهت اتصال آنتي ژن به آنتي بادي متصل به پارتيكل سنجيده شد كه نتايج بدست آمده حاكي ا زآن است كه تا رقت4- 10 قابل رديابي مي باشد ، همچنين حساسيت سنسور تا 60روزگي مورد آزمون قرارگرفت و بعد از زمان مذكور رو به كاهش قرار گرفت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0