مدار راه انداز رزونانسي دو سوئيچ در هر فاز موتور رلوكتانس سوييچي6 به 4 با قابليت افزايش راندمان و كاهش ريپل گشتاور

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مدار راه انداز رزونانسي دو سوئيچ در هر فاز موتور رلوكتانس سوييچي6 به 4 با قابليت افزايش راندمان و كاهش ريپل گشتاور

شماره اظهارنامه : 139250140003001836

شماره ثبت : 80805

تاریخ ثبت : 1392/03/06

نام مالک/مالکین : سيدابراهيم افجهء و مهران رفيعي و علي رضا سيادتان و رعنا معيني

نام مخترع/مخترعین : علي رضا سيادتان و رعنا معيني و مهران رفيعي و سيدابراهيم افجهء

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

مدار راه انداز رزونانسي دو سوئيچ در هر فاز موتور رلوكتانس سوييچي6 به 4 با قابليت افزايش راندمان و كاهش ريپل گشتاور مداري كارآمد مي باشد. مدارهاي قطع و وصل در هر موتور رلوكتانسي شامل دو بخش مي باشد، يك كليد كنترل شونده جهت اتصال ولتاژ منبع به سيم پيچ ها تا جريان مورد نظر درآن ها راه اندازي گردد و نيز ايجاد يك مسير تخليه به هنگام قطع كليد تا انرژي ذخيره شده در سيم پيچ هاي فازها بتواند در جاي ديگري استفاده گردد. اين امر علاوه بر افزايش راندمان، ترانزيستورهاي قطع و وصل كننده را از ضربه جريان قوي بهنگام قطع مصون مي دارد. رايج ترين مبدل هايي كه براي راه اندازي موتورهاي رلوكتانس سوييچي استفاده مي شود، شامل مبدل هاي تك سوئيچه و نيز دو سوئيچ در هر فاز ميباشد كه در نوع اول راندمان موتور پايين است و در نوع دوم تلفات سوئيچينگ و هزينه ساخت افزايش چشمگيري مي¬يابد. اين مدار طراحي شده، مبدلي با راندمان بالا است كه با استفاده از يك سوئيچ جهت روشن كردن در هر فاز تلفات سوئيچ زني را كاهش مي دهد و يك سوئيچ ديگر جهت تخليه رزونانسي فاز مزاياي دو مبدل تك سوئيچه و دوسوئيچه را توامان دارد. همچنين به همراه كاهش دم جريان با استفاده از ايجاد رزونانس در لحظه تخليۀ انرژي فاز(خاموشي فاز)، ريپل گشتاور كاهش مي يابد. ايده اصلي اين اختراع بر پايه اين مسئله است: ساخت مدار كنترلي و راهاندازي موتور در جهت افزايش راندمان و كاهش ريپل گشتاور.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0