مدل سازي برگشت پذير موتور 6 فاز از يك موتور القايي 3 فاز

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مدل سازي برگشت پذير موتور 6 فاز از يك موتور القايي 3 فاز

شماره اظهارنامه : 139250140003002218

شماره ثبت : 80445

تاریخ ثبت : 1392/03/19

نام مالک/مالکین : حامد قنبري كوچكسرائي

نام مخترع/مخترعین : حامد قنبري كوچكسرائي و مجتبي طالب پور چاري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين مدل شامل پيكربندي مجدد موتور القايي سه فاز موجود با طراحي مراحل سيم پيچي شش فاز است كه بااستفاده از همان ساختار هسته ورقه ورقه شده استاتور مي باشد.اين طراحي مجدد موتور شبيه سازي شده ، با استفاده از روش(TSEE) زمان ، مرحله به مرحله ، محدود كردن ، اجزا عمليات كنترل با روشهاي مختلف از جمله روش حذف فاز مانند حذف فاز مجاور و حذف فاز غير مجاور مي باشد.تجزيه و تحليل براساس گشتاور موج و به كمك مفاهيم برداري مورد استفاده قرار مي گيردو نتايج به دست آمده در محيط آزمايشگاهي نشان مي دهد كه در اين طراحي موتور قابليت تبديل به هر دو سيم پيچي سه فاز و شش فاز را دارد.اگر چه تا زماني كه موتور شش فاز با ولتاژ پايين كار مي كند خطر عايقي در سيم پيچي كاهش يافته و همينطور موتور در حذف فاز نيز با خطر عايقي كمتر روبرو است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0