هلمت پروازي با راديو اف ام

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع هلمت پروازي با راديو اف ام

شماره اظهارنامه : 139250140003002166

شماره ثبت : 80197

تاریخ ثبت : 1392/03/18

نام مالک/مالکین : بهرام مرادي

نام مخترع/مخترعین : بهرام مرادي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

هلمت پروازي با راديو اف ام

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0