كاتاليست فعال (Fe-Mo/Al2O3) انتخاب پذير و پايدار براي عكس واكنش گاز-آب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع كاتاليست فعال (Fe-Mo/Al2O3) انتخاب پذير و پايدار براي عكس واكنش گاز-آب

شماره اظهارنامه : 13915014000309401

شماره ثبت : 80181

تاریخ ثبت : 1391/11/20

نام مالک/مالکین : ابوالفضل غريبي خراجي و احمد شريعتي و محمدعلي تكاسي

نام مخترع/مخترعین : محمدعلي تكاسي و ابوالفضل غريبي خراجي و احمد شريعتي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

دي¬اكسيدكربن يكي از مهمترين گازهاي گلخانه¬اي مي¬باشد. در جوامع مدرن امروزي توليد اين گاز به شدت افزايش يافته است و اين امر تاثيرات منفي بر وضعيت آب و هوايي زمين ايجاد كرده است. واكنش عكس گاز-آب يكي از فرايندهايي است كه مي-تواند اين گاز را در جهت توليد مواد شيميايي سودمند بكار بگيرد. مهمترين مشكل در توسعه اين فرايند وجود كاتاليست¬هاي موثر مي¬باشد. در اين راستا اين اختراع كاتاليست موثر Fe-Mo/Al2O3 را براي اين فرايند معرفي مي¬كند. در اين اختراع بكارگيري دو جزء فلزي آهن و موليبدات و ايجاد فاز Fe2(MoO4)3 در ساختار كاتاليست، موجب افزايش توزيع فلز آهن و همچنين ايجاد بار مثبت جزئي در سطح كاتاليست شده است. اين عوامل منجر به بهبود فعاليت و انتخاب¬پذيري اين كاتاليست در عكس واكنش گاز-آب شده است. همچنين از آنجايي كه فاز Fe2(MoO4)3، كاهش¬پذيري كمي خود نشان داد، پس وجود اين فاز بعنوان جزء فعال، منجر به پايداري اين كاتاليست در واكنش عكس گاز-آب مي¬شود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0