فرآيند كاهش آلودگي ها و مصرف سوخت موتور سيكلت از نوع CG از طريق تغييرات سوخت رساني

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيند كاهش آلودگي ها و مصرف سوخت موتور سيكلت از نوع CG از طريق تغييرات سوخت رساني

شماره اظهارنامه : 139250140003001209

شماره ثبت : 80127

تاریخ ثبت : 1392/02/16

نام مالک/مالکین : كورش رمضاني

نام مخترع/مخترعین : كورش رمضاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

زمينه فني اختراع: مهندسي محيط زيست – مهندسي مكانيك مشكل فني و بيان اهداف اختراع: موتور هاي چهار زمانه داراي عمليات مكش، تراكم، احتراق و تخليه مي باشند. اين عمل در دو دور انجام مي گيرد و در هر دو دور، يك جرقه لازم است. اما در موتور هاي موجود در كشور، در هر دور، يك جرقه ايجاد مي شود. در نتيجه اين جرقه اضافي كه در مرحله مكش ايجاد مي شود، باعث مي شود كه سوخت آتش گرفته و بصورت نيم سوز به داخل سيلندر برود و پس از انجام احتراق مجدد، اين سوخت نيم سوز باعث خروج گازهاي آلاينده فراواني از جمله منو اكسيد كربن (CO) و هيدروكربن نسوخته (HC) مي شود. هدف ما اصلاح اين مرحله و حذف يكي از جرقه ها مي باشد تا سوخت بطور كامل سوخته و گازهاي آلاينده كه حاصل سوخت ناقص مي باشد، كاهش يابد. ارائه راه حل براي مشكل فني موجود: با توجه به اينكه دوران دينام متصل به ميل لنگ دو برابر دنده سوپاپ مي باشد، براي حذف جرقه اضافي، محل CDI را از دينام سر ميل لنگ به دنده سوپاپ منتقل كرده تا در هر دو دور، يك جرقه انجام گيرد. همچنين مكان دقيق مگنت نيز با كمك آزمايشات فراوان، بر روي دنده سوپاپ بطور دقيق قرار گرفته است. تغييرات انجام شده بر روي موتور سيكلت، موجود بوده و آماده بازديد مي باشد. نقشه اختراع: نقشه 1 (موجود در پيوست) نشان دهنده تغيير ايجاد شده توسط ما مي باشد. لازم به ذكر است كه دايره خط چين A كه فركانس ساز CDI در موتور سيكلت هاي موجود مي باشد، به محل C روي دنده سوپاپ انتقال داده شده است. همچنين شكل B نشان دهنده دنده آلومينيومي طراحي شده توسط ما بوده كه براي تنظيم زمان ( تايمينگ) جرقه، بر روي دنده سوپاپ نصب شده است. مزاياي اختراع: كاهش مصرف سوخت: با توجه به اينكه بنزين بطور كامل مي سوزد، در نتيجه براي توليد يك مقدار قدرت ثابت، نياز به سوخت كمتري مي باشد. كاهش هيدرو كربن نسوخته (HC) در حدود 70 % و منو اكسيد كربن (CO) در حدود 60 % (نتايج آزمايش در پيوست 1 موجود مي باشد) در حاليكه مقدار اكسيد نيتروژن (NOx) ثابت باقي مانده است. كاهش دي اكسيد كربن (CO2) در حدود 13 % روش اجرايي براي بكارگيري اختراع: براي اجراي اين تغييرات، تنها نياز به يك تكنسين يا مكانيك آشنا به اجزاي موتورسيكلت مي باشد تا بر اساس نقشه موجود، تغييرات را اعمال نمايد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0