لولاي قفلي جهت جلوگيري از بسته شدن درب

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع لولاي قفلي جهت جلوگيري از بسته شدن درب

شماره اظهارنامه : 390030622

شماره ثبت : 79860

تاریخ ثبت : 1390/03/20

نام مالک/مالکین : اكرم سليمي

نام مخترع/مخترعین : اكرم سليمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

لولاي قفلي جهت جلوگيري از بسته شدن درب بسته شدن ناخواسته و يا ناگهاني درب ها شامل تمام درب هاي آهني و چوبي مثل درب سالن مدارس و مكان هاي شلوغ ، درب گاراژ اتومبيل دب قسمت بار كاميون ها و ..... در اثر عوامنلي نظير برخورد مكرر و ناخواسته افراد ، باد و .... همواره مطرح بوده است كه اين اختراع براي اين منظور با تغيراتي ساده در لولاي معمولي و اضافه كردن بخش هاي محدود توانسته اين مشكل را حل كند اين اختراع در حقيقت همان لولاي معمولي است كه محلي كه در قسمت فوقاني لولا روي قسمت تحتاني آن قرار مي گيرددندانه دار شده بطوري كه جهت دندانه ها يك طرفه مي باشدو همچنين قسمت فوقاني لاولا به دو بخش تقسيم مي شود شامل بخش هاي دندنه دار در پايين و بخش ثابت در بالا كه در حالت عادي با اعمال فشار فنر متصل به بخش ثابت از قسمت فوقاني لولا به روي بخش دندانه دار فوقاني باعث مي شود تا دندانه ها روي هم قرار بگيرند كه با كشيدن اهرم فنر جمع شده و در نتيجه دندان هاي قسمت هاي فوقاني از روي دندانه هاي قسمت تحتاني برداشته مي شود به هنگام باز كردن درب دندانه ها ي فوقاني كه روي بخش متحرك است روي دندانه هاي تحتاني سر مي خورد و درب براحتي همانند درب معمولي باز مي شود اما به هنگام بستن به علت يك طرفه بودن دندانه ها امكان حركت مقدور نخواهد بود و در نتيجه درب در همان حالت قفل خواهد شد با كشيدن اهرم دندانه ها از هم جدا و امكان بستن و حركت درب ( كه در جهت مخالف دندانه ها صورت مي گيرد) مقدور خواهد بود.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0