طراحي حسگر نرم بر پايه پردازش تصوير رنگي براي پايش غلظت سلولي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي حسگر نرم بر پايه پردازش تصوير رنگي براي پايش غلظت سلولي

شماره اظهارنامه : 13915014000307420

شماره ثبت : 79793

تاریخ ثبت : 1391/09/19

نام مالک/مالکین : محمد حسين افروز و قاسم عموعابديني و بهزاد مشيري و آرمان اشك تراب

نام مخترع/مخترعین : قاسم عموعابديني و آرمان اشك تراب و بهزاد مشيري و محمد حسين افروز

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

طراحي حسگر نرم بر پايه پردازش تصوير رنگي براي پايش دانسيته سلولي امروزه براي كاهش وقت و هزينه تحقيقات فرآيند هاي زيستي فرآيند هاي زيستي به سمت عمليات هاي موازي و كوچك مقياس در حركتند. در سال هاي اخير ميلي بيوراكتور و ميكروبيوراكتور با همين هدف، در داخل كشور طراحي و ساخته شده و به ثبت رسيده اند. همچنين در فرآيندهاي تخميري پارامترهاي وابسته به وضعيت رشد سلولي از اهميت ويژه اي برخوردارند. در ميان اين پارامترها دانسيته سلولي و غلظت سلولهاي زنده به دليل داشتن رابطه ي مستقيم با ميزان و كيفيت محصول نهايي از مهمترين پارامترها مي باشند. بنابر اين پايش بر خط اين پارامتر فوايد زيادي براي تنظيم مراحل رشد و شرايط توليد محصول و رسيدن به حالت بهينه توليد خواهد داشت. از اين رو كاربري روش هاي اندازه گيري در مقياس هاي كوچك داراي اهميت ويژه است. در اين اختراع حسگر نرمي طراحي شده است كه با استفاده از پردازش رنگي تصاوير گرفته شده از محيط كشت و با استفاده از الگوريتم MLP شبكه عصبي، دانسيته ي نوري را تخمين مي زند. اين حسگر نرم قابل پياده سازي براي پايش بر خط رشد سلولي در بيوراكتور هاي مينياتوري و بيوراكتور هاي معمولي است مي باشد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0