مبدل DC به DC تغذيه شده با جريان از نوع شبه رزونانسي با بهره ولتاژ بالا، مناسب براي كاربرد در پيل سوختي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع مبدل DC به DC تغذيه شده با جريان از نوع شبه رزونانسي با بهره ولتاژ بالا، مناسب براي كاربرد در پيل سوختي

شماره اظهارنامه : 139250140003001014

شماره ثبت : 79620

تاریخ ثبت : 1392/02/09

نام مالک/مالکین : سينا صالحي دوبخشري و جعفر ميلي منفرد و دانشگاه دانشگاه صنعتي اميركبير

نام مخترع/مخترعین : سينا صالحي دوبخشري

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

مبدل پيشنهادي از نوع شبه رزونانسي مي باشد كه يكي از انواع مبدلهاي رزونانسي است. اين مبدل مزاياي هر دو مبدل رزونانسي و PWM را در خود دارد، بطوريكه هم قابليت كاركرد در فركانس بالا را دارد و هم بروش PWM قابل كنترل است. همچنين داراي بازدۀ بالا مي باشد. در اين پژوهش مبدل شبه رزونانسي براي كاربرد در پيل سوختي معرفي، طراحي و يك نمونه از آن ساخته شده است. مبدلهاي شبه رزونانسي داراي خواص ويژه اي هستند سبب برتري آنها نسبت به ساير مبدل هاي متداول در زمينه هايي مانند: سيستمهاي هوا و فضا (هواپيما ها ، ماهواره ها)، منازل (استفاده بصورت توليد گرما و برق (CHP))، مناطق دور افتاده، جهت تامين برق مورد نياز، سيستم هاي سيار، استفاده بصورت وسيع در سيستم هاي قدرت (كاربرد در توليد پراكنده)، شده است. هدف اصلي در ارائۀ اين مبدل، بهره برداري از انرژي توليدي پيل سوختي است، در شرايطي تلفات كليدزني كمتر، بازده و بهرۀ ولتاژ بالاتر باشد. اين مبدل شبه رزونانسي تغذيه شده با جريان، نسبت به مبدلهاي PWM داراي ويژگي هاي زير است: 1- فركانس كليدزني بالاتر است. 2- استرس جريان كليدها كمتر است. 3- تلفات كليدزني كمتر در نتيجه بازده بالاتر است. 4- حجم و وزن مبدل كمتر است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0