توليد پپتيدهاي زيست فعال با خاصيت ضدسرطاني از ريزجلبك

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع توليد پپتيدهاي زيست فعال با خاصيت ضدسرطاني از ريزجلبك

شماره اظهارنامه : 13915014000308722

شماره ثبت : 79533

تاریخ ثبت : 1391/10/24

نام مالک/مالکین : مهسا صديقي و سيد اميد رعنايي سيادت و حسن جليلي

نام مخترع/مخترعین : مهسا صديقي و حسن جليلي و سيد اميد رعنايي سيادت

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين اختراع از ميكروجلبك كلرلا به عنوان منبع غني از پروتئين استفاده شده است كه با استفاده از روشي پربازده و به صرفه اقتصادي، پروتئين استخراج شده و مورد هضم آنزيمي قرار گرفت. پس از اثردهي آنزيم پپسين تحت شرايط مناسب، پپتيدهاي زيست فعال توليد شده از پروتئين بر اساس سايز جدا گرديدند. سپس نمونه هاي پپتيدي و پروتئيني از نظر خاصيت ضدسرطاني بر روي سلول‌هاي سرطان سينه با استفاده از روش MTT مورد آزمايش قرار داده، و ميزان اثر نمونه ها در كاهش درصد زنده ماني سلول هاي سرطاني مورد مقايسه قرار گرفت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0