فرآيندي جهت پليمرازاسيون استيرن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع فرآيندي جهت پليمرازاسيون استيرن

شماره اظهارنامه : 389081009

شماره ثبت : 79065

تاریخ ثبت : 1389/08/29

نام مالک/مالکین : شركت خارجي (PLC) آكزو نوبل كميكالز اينترنشنال بي. وي - نام لاتین:Akzo Nobel Chemicals International B.V

نام مخترع/مخترعین : هوگات آندرس هرمن - نام لاتین:HOGT Andreas Herman و فيشر بارت - نام لاتین:FISCHER Bart

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

فرآيندي جهت پليمرازاسيون استيرن

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0