پايداري سازي محلول جامد تيتانات آلومينيوم با تيتانات منيزيم به منظور كاربرد در بدنه هاي شوك پذير

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع پايداري سازي محلول جامد تيتانات آلومينيوم با تيتانات منيزيم به منظور كاربرد در بدنه هاي شوك پذير

شماره اظهارنامه : 13915014000308479

شماره ثبت : 78591

تاریخ ثبت : 1391/10/16

نام مالک/مالکین : علي صداقت آهنگري حسين زاده و منوچهر سبحاني و تورج عبادزاده و محسن ابراهيمي

نام مخترع/مخترعین : علي صداقت آهنگري حسين زاده و منوچهر سبحاني و تورج عبادزاده و محسن ابراهيمي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

تيتانات آلومينيوم سراميكي با فرمول شيميايي Al2TiO5 مي باشد كه به آن تياليت نيز گفته مي شود. مقدار ضريب انبساط حرارتي پايين اين ماده باعث به كار رفتن آن در بدنه هايي مي شود كه نياز به مقاومت به شوك حرارتي بالا در آنها مطرح است. اما مشكل عمده اين ماده تجزيه آن به آلومينا و اكسيد تيتانيوم در محدوده دمايي 900 تا C˚1250 است. افزودن MgO باعث تشكيل محلولهاي جامد پايدارتر به شكل MgxAl2(1-x)Ti(1 x)O5 مي شود. در اين اختراع تركيبي پايدار از تياليت در دماي پايين بر مبناي روش سل-ژل سنتز شده است. ابتدا منابع كاتيون هاي فلزي Al3 , Ti4 و Mg2 در مقادير مولي معين به شكل تركيبات كلريدي در اتانول حل شد و سپس اسيد سيتريك به آن اضافه شد. ژل بدست آمده خشك شد و در دماهاي مختلف كلسينه شد. نتايج آناليز پراش اشعه X نشان دهنده تشكيل تركيب Mg0.6Al0.8Ti1.6O5 بصورت تك فاز است.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0