ماشين سنكرون سه لايه سه فاز با سيم پيچي تروئيدال با هسته U شكل

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع ماشين سنكرون سه لايه سه فاز با سيم پيچي تروئيدال با هسته U شكل

شماره اظهارنامه : 13915014000306331

شماره ثبت : 78302

تاریخ ثبت : 1391/08/14

نام مالک/مالکین : رضا ارجمند و شيراك پوروطن و محسن نيكخو و احمد دارابي

نام مخترع/مخترعین : شيراك پوروطن و رضا ارجمند و محسن نيكخو و احمد دارابي

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

هدف از نگارش اين طرح ارائه گزارش كار طراحي و روند ساخت يك ماشين سنكرون سه لايه سه فاز با سيم پيچي تروئيدال با هسته U شكل توان پايين مي باشد. نتايج حاصل از آزمايش هاي ماشين ساخته شده به تفصيل تحت گراف هايي ارائه مي شود. با بررسي نتايج حاصل از آزمايش هاي مختلف و با توجه به عدم نياز سيستم تحريك به منبع تغذيه بواسطه وجود آهنرباي دائم، همانطور كه انتظار مي رود ماشين داراي بازده بسيار مطلوبي است. قابل ذكر است كه اين ماشين در شرايط آزمايشگاهي با امكانات كم و كارگاه هاي فاقد تجهيزات صنعتي كافي ساخته شده است. بنابراين در صورت فراهم بودن آزمايشگاه و كارگاه مجهزتر كارايي و بازده ماشين ساخته شده افزايش نيز خواهد يافت.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0