تهيه رزين ملامين آنيوني مايع و پودري اصلاح شده با فرآيند سولفوناسيون با نسبتهاي مولي كمتر از 1/2 و بزرگتر از 1/2 مورد استفاده در صنايع بتن

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه رزين ملامين آنيوني مايع و پودري اصلاح شده با فرآيند سولفوناسيون با نسبتهاي مولي كمتر از 1/2 و بزرگتر از 1/2 مورد استفاده در صنايع بتن

شماره اظهارنامه : 13905014000302282

شماره ثبت : 78027

تاریخ ثبت : 1390/11/09

نام مالک/مالکین : معصومه باقري و بخشعلي معصومي و شهرام مقدم

نام مخترع/مخترعین : معصومه باقري و شهرام مقدم و بخشعلي معصومي

طبقه بندی بین المللی : C08G A23L C11D

خلاصه شرح اختراع :

تهيه رزين ملامين آنيوني مايع و پودري اصلاح شده با فرآيند سولفوناسيون با نسبتهاي مولي كمتر از 1/2 و بزرگتر از 1/2 مورد استفاده در صنايع بتن تهي رزين ملامين آنيوني مايع و پودري اصلاح شده با فرآيند سولفوناسيون با نسبت هاي مولي S/M كمتر از 2/1 SMF و S/M بزرگتر از 2/1 HSMF مورد استفاده ر صنايع بتن در اينكار پژوهشي براي تهيه رزين ملامين سوافونه شده ، طي چهار مرحله فرآيند ابتدا ملامين با فرمالين با نسبتهاي مولي كمتر از2/1 و بيشتر از 2/1 متراكم شده و سپس توسط متابي سولفيت و سولفيت سديم سولفونه شده و به دو صورت زودگير فوق روان كننده بتن در صنايع بتني در مناطق گرم سير و سرد سير كشور با تكيه بر مواد اوليه 100% ايراني توليد مي شود در حالت كلي از نقطه نظر شيميائي فوق روان كننده م توانند آنونيك ، كاتيونيك و يا خنثي باشند. مكانيسم عمل به اين صورت است كه روان كننده با يك نوع بار الكتريكي باعث القاء بار مخالف در ذرات سيمان ، جذب مي شوند. مطابق چند تحقيق انجام شده، بعضي از ماكرو مولكول ها روي سطح ذرات سيمان از طريق گروه هاي سولفونيك ، جذب مي شوند.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0