طراحي و ساخت بايوراكتور توليد كننده رنگ خوراكي طبيعي از ميوه ها، ضايعات و مواد اوليه طبيعي بومي براي كاربرد در صنعت

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع طراحي و ساخت بايوراكتور توليد كننده رنگ خوراكي طبيعي از ميوه ها، ضايعات و مواد اوليه طبيعي بومي براي كاربرد در صنعت

شماره اظهارنامه : 13915014000302992

شماره ثبت : 77597

تاریخ ثبت : 1391/04/26

نام مالک/مالکین : هدا نيك منش و محمد عزيزخاني و مسعود باغستاني و ابوالفضل دلاوري پور

نام مخترع/مخترعین : محمد عزيزخاني و هدا نيك منش و مژده فخري و مريم صفابخش و زينب باقري و ابوالفضل دلاوري پور و مريم ممي پور آناقز و مسعود باغستاني

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

اين اختراع دردسته نيازهاي انساني/مواد غذايي قرار گرفته است.اين روزها استفاده از افزودني هاي غير سنتتيك و طبيعي خصوصا رنگ هايي كه در فرآيندهاي غذايي مورد استفاده قرار ميگيرند پررنگ شده است و از آنجايي كه رنگ هاي خوراكي سنتتيك داراي مشكلات متعددي به لحاظ ايمني غذايي مي باشند استفاده از تركيبات رنگي طبيعي همچون بتانين و كوركومين مي تواند علاوه بر مرتفع ساختن نيازهاي ايمني، ويژگي هايي همچون خاصيت آنتي اكسيداني به ماده غذايي كه در آن از اين دست رنگ ها استفاده شده ايجاد كند. . اين اختراع قابليت توليد رنگ خوراكي طبيعي از ميوه ها، ضايعات مواد اوليه در كارخانجات صنايع غذايي و برخي گياهان بومي (با محتواي رنگي بالا) را داراست. همچنين طي توليد رنگ توسط اين دستگاه مقادير قابل توجهي بيواتانول و DDGS نيز توليد خواهد شد. اين دستگاه شامل 1-مخزن شستشو 2-هموژنايزر 3-مخزن اختلاط با مخمر 4-سانتريفيوژ 5-مخازن تخمير 6-مخزن هيدروليز 8-دستگاه تقطير جزء به جزء(و مخازن ساير مراحل بدست آوري اتانول) 9-دستگاه خشك كن پاششي 10- دستگاه گاما استريليزاسيون مي باشد. كه مخزن شستشو به هموژنايزر، هموژنايزر به مخزن اختلاط، مخزن اختلاط به مخازن تخمير، مخزن تخمير به سانتريفيوژ، مخزن سانتريفيوژ متصل مي باشد. سوپرناتانت استخراج شده از سانتريفيوژ به خشك كن پاششي انتقال داده شده و پس از گاما استريليزاسيون محصول نهايي يعني رنگ خوراكي طبيعي آماده استفاده است. باقيمانده مواد سانتريفيوژ شده نيز وارد مخزن هيدروليز شده، كه مخزن هيدروليز در ارتباط با مخرن تخمير، و مخزن تخمير در ارتباط با دستگاه تقطير، و دستگاه تقطير در ارتباط با ساير مخازن جهت خالص سازي و آب زدايي اتانول است. همچنين DDGS بعنوان محصول فرعي توليد اتانول بدست مي آيد.

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0