تهيه نانو كامپوزيت SiO2 پوشش داده شده با پلي آنيلين جهت حذف مواد رنگزاي راكتيو قرمز 120 از پساب صنعتي

  • اعتبار
  • قابل خرید

اداره اختراع : اداره ثبت اختراعات ایران

گواهی ثبت اختراع تهيه نانو كامپوزيت SiO2 پوشش داده شده با پلي آنيلين جهت حذف مواد رنگزاي راكتيو قرمز 120 از پساب صنعتي

شماره اظهارنامه : 13915014000302697

شماره ثبت : 77388

تاریخ ثبت : 1391/04/13

نام مالک/مالکین : حبيب اله طيبي درازكلا و سيد عليرضا علوي طبري و علي ميرابي

نام مخترع/مخترعین : علي ميرابي و سيد عليرضا علوي طبري و حبيب اله طيبي درازكلا

طبقه بندی بین المللی :

خلاصه شرح اختراع :

در اين پروژه ابتدا نانو ذرات سيليكا (SiO2) طبق روش Stober سنتز شده و به منظور حذف رنگزاي Reactive red 120 از پساب صنعتي، اين نانوذرات به صورت كامپوزيت با پلي آنيلين درآمدند. به منظور بررسي مورفولوژي سطحي نانوكامپوزيت تهيه شده و اندازه نانوذرات سيليكا، از ميكروسكوپ الكتروني پويشي (SEM) و ميكروسكوپ الكتروني عبوري (TEM) استفاده گرديد. نتايج به دست آمده از تصاوير مربوطه نشان دهنده كروي بودن ذرات نانو سيليكا و پوشش دهي مناسب آن با پليمر پلي آنيلين مي باشد. در ضمن اندازه ذرات در محدوده ذرات نانو (80nm) قرار گرفت.به منظور بررسي كارآمد بودن نانو كامپوزيت تهيه شده در حذف رنگزاي Reactive red 120 از پساب صنعتي، عوامل تاثير گذار مانند pH، زمان و ميزان جاذب مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دهنده شرايط بهينه براي 3=pH، زمان 150 دقيقه و ميزان جاذب mg/L 7/0 مي باشد. براي تعيين نوع ايزوترم جذب مناسب براي اين فرايند جذب از مدل هاي لانگميور و فرندليش استفاده شد. نتايج نشان دهنده بهترين ضريب همبستگي براي مدل جذب لانگميور مي باشد. براي تعيين نوع معادله سينتيك جذب از مدل هاي شبه مرتبه اول و شبه مرتبه دوم استفاده شده. نتايج نشان دهنده كارايي مناسب مدل سينتيك جذب شبه مرتبه دوم مي باشد.\\\\\\

افزودن نظر

امتیاز

نظرات (0)

0.0 از 5.0